Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10578
Title: Neonatal alloimmün trombositopeni
Other Titles: Neonatal alloimmune thrombocytopenia
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.
Evim, Melike Sezgin
Güneş, Adalet Meral
Keywords: Neonatal alloimmün trombositopeni
Tanı
Tedavi
Neonatal alloimmune thrombocytopenia
Diagnosis
Treatment
Issue Date: 6-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Evim, M. S. ve Güneş, A. M. (2011). "Neonatal alloimmün trombositopeni". Güncel Pediatri, 9(2), 93-96.
Abstract: Neonatal Alloimmün Trombositopeni (NAT) yenidoğan döneminde ağır trombositopeniye neden olan nadir bir hastalıktır. Anne ve bebek arasındaki trombosit antijen uyumsuzluğu sonucunda annede fetal trombositlere karşı gelişen antikorlar, fetusa geçerek intrauterin dönemden itibaren trombositopeniye yol açabilir. Klinik bulgular hafif ya da ağır olabilir. Olguların yaklaşık yarısı ilk gebelikte görülür. İzleyen gebeliklerde görülme sıklığı artar. Olay antikorların uzaklaşması ile kendini sınırlar. Ancak, gebelik süresince anne ve fetusun dikkatli ve yakından izlenmesi ve endikasyonu olduğu takdirde tedavinin hemen düzenlenmesi gerekir. Artmış mortalite ve morbiditesi nedeniyle erken tanınması, tedavi edilmesi ve ailenin sonraki gebeliklerdeki riskler hakkında bilgilendirilmesi önemlidir.
Neonatal alloimmune thrombocytopenia is a rare disease causing serious thrombocytopenia during neotatal period. Antibodies developed against fetal thrombocytes due to fetal-maternal platelet antigen incompatibility cause thrombocytopenia both in intrauterine period and afterwards. The clinical symptoms vary from mild to severe. Half of the cases occurs during first pregnancy. The recurrence risk increases in the subsequent pregnancies. The event is limited when the antibodies are cleared away. However, a careful close follow-up is needed both for the mothers and fetus/babies and the treatment should be immediately started when it is indicated. Early diagnosis, treatment and giving information to the parents about the risks of the subsuquent pregnancies are important issues due to increased morbidity and mortality of the disease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904801
http://hdl.handle.net/11452/10578
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_8.PDF51.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons