Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10577
Title: İşitme engelli çocuk ve adölesanların sağlık durumları
Other Titles: Health status of hearing impaired children and adolescents
Authors: Kırman, Aslı
Sarı, Hatice Yıldım
Keywords: İşitme engelli
Çocuk
Sağlık
Hearing impaired
Children
Health
Issue Date: 21-Apr-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırman, A. ve Sarı, A. Y. (2011). "İşitme engelli çocuk ve adölesanların sağlık durumları". Güncel Pediatri, 9(2), 85-92.
Abstract: İşitme kaybı dünyada en yaygın olarak görülen engel türlerinden birisidir. Dünya Sağlık Örgütü, 2005 yılında dünyada 278 milyon işitme engelli birey olduğunu belirtmektedir. Bunun 68 milyonunu işitme engelli çocuklar oluşturmaktadır. Türkiye'de ise, 0-19 yaşları arasında 63.173 işitme kayıplı çocuk bulunmaktadır. İşitme engelli çocuklar, işitme yetersizliklerinin özelliğine bağlı olarak gelişim sürecinde bazı farklılıklar gösterebilirler. Ancak, bu onların işiten akranlarından tamamen farklı olduğu anlamına gelmez. İşitme engelli çocuklarda erken başlangıçlı işitme kaybının etkileri sosyal, psikolojik, kültürel ve tıbbi alanlarda görülmektedir. Çocukların, tüm alanlardaki gelişimleri için işitme yaşantılarının niteliği çok önemlidir. Bu nedenle doğuştan işitme kaybının erken tanısı ve erken rehabilitasyonu giderek önem kazanmaktadır. Günümüzde işitme engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra işitme engelli çocukların eğitimlerini de kolaylaştırmayı amaçlayan çeşitli tipte işitme cihazları kullanılmaktadır.
Hearing loss, is one of the world's most widespread physical handicaps. WHO reported 278 million hearing-impaired individuals including 68 million children. In Turkey, there are 63.173 children with hearing loss between the ages of 0-19. Hearing impaired children, may show some differences in their developmental process depending on their properties of their hearing problem. However, it does not that they are totally different from their hearing peers. Hearing impairment in early life have negative impacts in social, psychological, cultural, and medical aspects.Hearing quality is very important in all aspects of child development. Therefore, early diagnosis of congenital hearing loss and early rehabilitation is crucial. Currently, various hearing devices are utilized to not only rehabilitate hearing-impaired individuals, but also to facilitate the education of children.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904781
http://hdl.handle.net/11452/10577
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_7.PDF72.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons