Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10576
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÜnal, Fatih-
dc.date.accessioned2020-05-08T23:42:09Z-
dc.date.available2020-05-08T23:42:09Z-
dc.date.issued2011-04-21-
dc.identifier.citationÜnal, F. (2011). "İştahsız çocuklara klinik yaklaşım". Güncel Pediatri, 9(2), 79-84.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904774-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10576-
dc.description.abstractİştah yiyeceğe karşı duyulan bilinçli istektir ve iştah kontrolü başta gastrointestinal sistem olmak üzere santral sinir sistemi, pankreas ve adrenal bezler tarafından sağlanır. İştahsızlık çocukluk çağında sık görülen bir semptomdur ve değerlendirilmesinde gelişim, beslenme ve aile öyküsü önemlidir. İştahsızlık beslenme bozukluklarının bir belirtisi olabilir. Beslenme bozuklukları organik ve fonksiyonel olarak ayrılabilir ve biyolojik, davranışsal ve sosyal faktörlerden etkilenir. Kişisel, ailevi, ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel faktörler iştahı etkileyebilir. Bu yazıda aile ve hekim için zor hasta olan iştahsız çocuğa yaklaşım konusunda literatür bilgileri ışığı altında önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractAppetite is a conscious desire for food and it is regulated mainly by the gastrointestinal system, pancreas and adrenal glands. Poor appetite is a common problem in childhood. For assessment, history of development, nutrition and family are important. Poor appetite may also be a symptom of feeding disorders. Even though the etiology of feeding disorders may be classified as organic or functional, it indeed reflects the complex interaction of biological, behavioral and social factors. Personal, familial, economic and sociocultural factors may affect appetite. In this review, approaches to a child with low appetite who presents a difficult problem for his/her family and doctor are discussed in the light of recent literature.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectNutrisyontr_TR
dc.subjectİştahtr_TR
dc.subjectChilden_US
dc.subjectNutritionen_US
dc.subjectAppetiteen_US
dc.titleİştahsız çocuklara klinik yaklaşımtr_TR
dc.title.alternativeClinical approach to children with low appetiteen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage79tr_TR
dc.identifier.endpage84tr_TR
dc.identifier.volume9tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_6.PDF63.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons