Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10576
Başlık: İştahsız çocuklara klinik yaklaşım
Diğer Başlıklar: Clinical approach to children with low appetite
Yazarlar: Ünal, Fatih
Anahtar kelimeler: Çocuk
Nutrisyon
İştah
Child
Nutrition
Appetite
Yayın Tarihi: 21-Nis-2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ünal, F. (2011). "İştahsız çocuklara klinik yaklaşım". Güncel Pediatri, 9(2), 79-84.
Özet: İştah yiyeceğe karşı duyulan bilinçli istektir ve iştah kontrolü başta gastrointestinal sistem olmak üzere santral sinir sistemi, pankreas ve adrenal bezler tarafından sağlanır. İştahsızlık çocukluk çağında sık görülen bir semptomdur ve değerlendirilmesinde gelişim, beslenme ve aile öyküsü önemlidir. İştahsızlık beslenme bozukluklarının bir belirtisi olabilir. Beslenme bozuklukları organik ve fonksiyonel olarak ayrılabilir ve biyolojik, davranışsal ve sosyal faktörlerden etkilenir. Kişisel, ailevi, ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel faktörler iştahı etkileyebilir. Bu yazıda aile ve hekim için zor hasta olan iştahsız çocuğa yaklaşım konusunda literatür bilgileri ışığı altında önerilerde bulunulmuştur.
Appetite is a conscious desire for food and it is regulated mainly by the gastrointestinal system, pancreas and adrenal glands. Poor appetite is a common problem in childhood. For assessment, history of development, nutrition and family are important. Poor appetite may also be a symptom of feeding disorders. Even though the etiology of feeding disorders may be classified as organic or functional, it indeed reflects the complex interaction of biological, behavioral and social factors. Personal, familial, economic and sociocultural factors may affect appetite. In this review, approaches to a child with low appetite who presents a difficult problem for his/her family and doctor are discussed in the light of recent literature.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904774
http://hdl.handle.net/11452/10576
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Koleksiyonlarda Görünür:2011 Cilt 9 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
9_2_6.PDF63.11 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons