Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10572
Title: İstanbul ili Fatih ilçesi okul çağı çocuklarında el ve ayak anomalileri taraması
Other Titles: Screening of hand and foot anomalies in schoolchildren of Fatih district, Istanbul city
Authors: Uğraş, Ali Akın
Kaya, İbrahim
Sungur, İbrahim
Ertürk, Ahmet
Yücel, Barış
Çetinus, Ercan
Keywords: El
Ayak
Anomalileri
Tarama
Hand
Foot
Anomalies
Abnormalities
Screening
Issue Date: 29-Jun-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uğraş, A. A. vd. (2011). "İstanbul ili Fatih ilçesi okul çağı çocuklarında el ve ayak anomalileri taraması". Güncel Pediatri, 9(2), 60-62.
Abstract: Giriş: İstanbul ili Fatih ilçesi okul çocuklarında el ve ayak anomalileri taraması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: 2008-2009 akademik yılında 41 okul arasından rastgele seçilen 6 okulda, 4259 çocuk tarandı. Taranan çocukların %51,7’si erkek, %48,2’si kızdı. Tüm çocukların el ve ayak muayeneleri yapıldı, anomaliler, cinsiyet ve yaşları kaydedildi. Bulgular: Taranan çocuklarda görülen el ve ayak anomalileri sıklığı %10,7 bulundu. Ensık görülen anomali %9,7 ile pes planus olurken, ikinci sıklıkta ‰5,64 ile halluks valgus görülmekteydi. En sık görülen el anomalileri ise %0,7 sıklık ile Kirner deformitesi ve klinodaktiliydi. Sonuç: Temel sağlık hizmetlerinin daha iyi planlanması ve daha iyi sağlık hizmeti sunulabilmesi için bu tip çalışmaların daha fazla yapılması gerektiği kanaatindeyiz.
Objectives: The aim was screening of the hand and foot anomalies in children of Fatih district, Istanbul city. Material and Methods: In the 2008-2009 academic year, 4259 students were screened in six schools which were chosen randomly from a total of 41 schools. The study population consisted of 51.7% boys and 48.3% girls. Hand and foot examination was performed and anomalies, gender, and age were recorded. Results: The hand and foot anomaly frequency was found 10.7%. The most frequent anomaly was pes planus with an incidence of 9.7% and the second anomaly was hallux valgus with an incidence of 5.64‰. The most frequent hand anomaly was Kirner deformity and clinodactyly with an incidence of 0.7% each. Conclusion: We advice that more epidemiological studies should be performed for planning and providing better healthcare services.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904740
http://hdl.handle.net/11452/10572
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_2.PDF47.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons