Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10567
Title: Çocukluklarda atopik dermatit tedavisinde güncel ve gelecek yaklaşımlar
Other Titles: Current and future concepts in treatment of childhood atopic dermatitis
Authors: Aydıner, Elif Karakoç
Barış, Safa
Özdemir, Cevdet
Keywords: Atopik dermatit
Allerjen
Çocuk
Tedavi
Atopic dermatitis
Allergen
Child
Therapy
Issue Date: 15-Mar-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydıner, E. K. vd. (2011). "Çocukluklarda atopik dermatit tedavisinde güncel ve gelecek yaklaşımlar". Güncel Pediatri, 9(1), 39-43.
Abstract: Atopik dermatit (AD) immün yanıtın düzenlenmesindeki bozukluğa bağlı gelişen kronik inşamatuvar bir cilt hastalığıdır. AD çocukların yaklaşık %20’sini etkilemekte ve erişkinlerin %6’sında sebat etmektedir. Tedavi prensibi akut hastalığın ortadan kaldırılması, yaşam kalitesinin artırılması ve uzun dönemde istenmeyen yan etkilerin önlenmesine yöneliktir. Hafif ve orta şiddetteki olgular genellikle tetikleyici uyaranlardan kaçınma ve topikal medikasyonlarla kontrol altına alınabilmektedir. fiiddetli olgularda ise bunlara ek olarak immünosupresif tedaviler gerekmektedir. Bu ilaçların birikmiş toksisitesinin fazla olması AD tedavisinde kullanımlarını sınırlandırmaktadır. Bu yüzden güvenli ve etkin alternatif tedavi seçeneklerine özellikle çocukluk çağı yaş grubunda ihtiyaç duyulmaktadır.
Atopic dermatitis (AD) is a chronic inflammatory skin disorder caused by a dysregulation of immune response to allergenic or non-allergenic stimuli. Interplay of several effector cells including migrating lymphocytes, fibrocytes, Langerhans cells, mast cells and epidermal keratinocytes enroll in the development of AD. Atopic dermatitis affects approximately 20% of children and persists in 6% of adults. Relieving acute exacerbations, improving the quality of life and prevention of side effects in the long term are the main steps of the management of AD. Mild to moderate cases can be controlled with avoidance of triggering factors, skin care and topical medications. In severe cases immune suppression is an option with cumulative toxicity and variable efficacy of drugs as a limiting factor. It is essential to develop safer and efficacious alternatives for the treatment of AD, especially in pediatric age group.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904896
http://hdl.handle.net/11452/10567
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_7.PDF73.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons