Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10556
Title: Sürdürülebilir enerji açığı ve Türkiye örneği
Other Titles: Sustainable energy deficit and the case of Turkey
Authors: Ertürk, Emin
Uyar, Nilay
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Enerji açığı
Enerji ithalatı
Dışa bağımlılık
Cari açık
Büyüme
Energy deficit
Energy imports
Foreign energy dependency
The current account deficit
Growth
Issue Date: 18-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uyar, N. (2016). Sürdürülebilir enerji açığı ve Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Üretimin temel girdisini oluşturan enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimleri için hayati öneme sahiptir. Ülkelerin büyüyen ekonomileri ve değişen sosyal yapıları sonucunda enerjiye olan ihtiyaçları artmaktadır. Enerjiye olan ihtiyacın artmasıyla birlikte enerji üretiminin aynı oranda artırılamaması enerji talebinin ithalat ile karşılanmasını ortaya çıkarmaktadır. Bunun sonucunda da enerji açığı sorunu gündeme gelmektedir. Ülkemiz de enerji açığı sorunuyla karşı karşıyadır. Bu durumda ülkemizde ki enerji rezervleri mümkün olduğu kadar değerlendirilerek üretim yapma ve enerji talebinin yerli kaynaklarla karşılanamayan kısmının ise ithal enerji girdileriyle karşılanması yoluyla büyümeyi artırma çabaları gündeme gelmektedir. Türkiye ekonomisinin gelecekte önemli ekonomik sorunlarla karşılaşmaması için alternatif enerji politikaları çerçevesinde enerji potansiyeli değerlendirilerek enerjide dışa bağımlılığı en kısa zamanda azaltılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de enerji üretim ve tüketim değerleri çerçevesinde sürdürülebilir enerji açığının önemini ve şartlarını değerlendirmektir. Ülkemizin de içinde bulunduğu dünyada ki enerji dar boğazının, ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemler anlatılmaktadır. Türkiye'de mevcut enerji kaynaklarının kullanımı ile enerji açığı gelişmeleri üzerinde durulmaktadır.
Energy, which constitute the essential input of production for the economical and social development of countries, has a crucial significance. Energy need increases gradually, in consquence of economic growth and the change in social structures of the countries. In conjunction with the rise in energy need, insufficient increase in energy production has caused to satisfy the demand with imports. Consequently energy deficit has occured and Turkey is also in danger of energy deficit problem. Therefore, production by making use of energy reserves as much as possible and efforts for high growth rates through satisfying the proportion of energy demand with imported energy inputs which it cant have been satisfied with domestic inputs become a current issue. Foreign dependency on energy has to be reduced as soon as possible by evaluating energy potential within the scope of alternative energy policies of Turkey, so that not to face important economic problems in the future. The aim of this study is to review the importance and conditions of sustainable energy deficit in the scope of energy production and consumption values of Turkey. Precautions that should be taken to wipe out energy bottleneck in all over the world, has been discussed. The use of existing energy resources in Turkey and developments related to energy deficit has been emphasized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10556
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445183.pdf7.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons