Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10555
Title: Türkiye'de siyasal sistem tartışmaları; parlamenter sistemin sorunlarına alternatif olarak yarı başkanlık sistemi
Other Titles: Discussion of political system in Turkey; semi presidential system as an alternative to the problems of parliamentary system
Authors: Küçükalp, Derda
Bilgin, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Çağdaş yönetim sistemleri
Parlamenter sistem
Başkanlık sistemi
Yarı başkanlık sistemi
Parlamenter sistemin sorunları
Contemporary administrative systems
Parliamentary system
Presidential system
Sem-Presidential system
Parliamentary system problems
Issue Date: Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgin, F. (2016). Türkiye'de siyasal sistem tartışmaları; parlamenter sistemin sorunlarına alternatif olarak yarı başkanlık sistemi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çağdaş demokrasilerin, demokratik siyasal sistemler arasında en çok tercih ettiği rejim türü parlamenter sistemdir. Türkiye Cumhuriyeti de parlamenter sistemi uygulayan ülkelerden biri olmakla beraber, bugüne kadar yaşamış olduğu siyasal krizler parlamenter sistemin artık Türkiye için uygulanabilir bir yönetim şekli olmadığını ortaya koymuştur. Bu çalışma parlamenter sistemin gerek yapısal sorunlarını, gerekse de ülkemizde uygulanması sonucu ortaya çıkan sorunları incelemektedir. Ayrıca Türkiye için parlamenter sistemin sorunlarından kurtulmak amacıyla alternatif bir model olarak; yarı başkanlık sistemini önermek amacıyla kaleme alınmıştır.
The Parliamentary System is the most preferred type of regimes in democratic political systems among modern democracies. Although the Republic of Turkey is one of the countries implementing the parliamentary system, the political crises that ever lived have proved that the Parliamentary system is not an applicable form of government applied for Turkey. In This study, including the issues arising from the implementation our country, the structural problems of the parliamentary system are examined. Also, semi-presidential system has been drafted in order to propose an alternative model to get rid of the problems for Turkey's parliamentary system.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10555
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
445182.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons