Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1054
Title: Büyük Arnavutluk İdeası'nın Kosova'nın bağımsızlık sürecine etkisi (1981-2008)
Other Titles: The impact of greater Albania ideas on Kosovo's independence process
Authors: Özdal, Barış
Arpalıer, Seçkin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Milliyetçilik
Büyük Arnavutluk
Kosova
Prizren Birliği
Arnavutlar
Nationalism
Greater Albania
Kosovo
League of Prizren
Albanians
Issue Date: 5-Mar-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Arpalıer, S. (2018). Büyük Arnavutluk İdeası'nın Kosova'nın bağımsızlık sürecine etkisi (1981-2008). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmada, 19. yüzyıldan itibaren Arnavutlarda hâkim olan Büyük Arnavutluk İdeası'nın (Shqipëria Etnike) kökeni, doğuşu, tarihsel arka planı ve esin kaynağı ele alınmaktadır. Tarihsel süreç çerçevesinde yaşanan gelişmeler ile Kosova'nın bağımsızlık sürecine Büyük Arnavutluk İdeası'nın etkisi neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmektedir. Kosova'nın Arnavutlar ve Sırplar için tarihsel önemi sebepleriyle birlikte ortaya koyulmaktadır. Bu bağlamda yaşanılan süreç milliyetçilik teorileriyle mercek altına alınmaktadır. Ayrıca Arnavut milliyetçiliğini tarih boyunca etkileyen unsurlar irdelenmektedir. Çalışmanın metodunu ise nitel veri analizi oluşturmaktadır. Tez çalışmasında materyal olarak harita, sayısal veriler, tablolar, eserler ve görüşler kullanılmaktadır. Araştırmada, Büyük Arnavutluk İdeası her ne kadar 19. yüzyıldan itibaren Arnavutlar tarafından dile getirilse de kökeninin antik çağlara dayandığı; himayesi altına girdiği Roma ve Osmanlı imparatorluklarının yönetim sistemlerinden de etkilenerek şekillendiği gözlemlenmektedir. Hipotezimize göre her ne kadar Büyük Arnavutluk İdeası bölgedeki halk tarafından benimsenip desteklense de olası Arnavutluk-Kosova birleşmesinin gerek bu aktörlerin kapasite yetersizliği gerek uluslararası konjonktürün böylesi bir birleşmeye elverişsiz olmasından dolayı gerçekleşmesi kısa ve orta vadede olası görülmemektedir.
The study addresses the origins, birth inspiration and historical background of the Greater Albania Idea (Shqipëria Etnike), which has been a dominant belief among Albanians since the 19th century. The impact of this idea on Kosovo's independence process will be examined by inspecting the historical events under cause-effect framework. Kosovo's historical prominence for Albanians and Serbs is presented alongside its reasons. The process experienced in this context is put under the scope of Nationalism theories. Furthermore, the factors affecting the Albanian nationalism throughout history are being scrutinised. This method of study creates qualitative data analysis. Consequently maps, numerical data, tables, works and opinions are used in this thesis as a study material. Although the Greater Albania Idea was expressed by Albanians since the 19th century, its roots date from antiquity and as a matter of fact it is observed that this idea was shaped by the administrative systems of the Roman and Ottoman Empire. According to our hypothesis, the Greater Albania Idea regardless of its adoption and support by Albanians, because of the insufficient capacity of the main actors and the unfavourable international conjuncture, Albania-Kosovo unification is unlikely to happen in the short and the medium term.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1054
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502251.pdf
  Until 2021-03-05
3.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons