Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10525
Title: Çocukluk çağında allerjik rinit
Other Titles: Allergic rhinitis in childhood
Authors: Hocaoğlu, Arzu Babayiğit
Karaman, Özkan
Keywords: Allerjik rinit
Çocukluk çağı
Tanı
Tedavi
Allergic rhinitis
Childhood
Diagnosis
Treatment
Issue Date: 20-Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hocaoğlu, A. B. ve Karaman, Ö. (2010). "Çocukluk çağında allerjik rinit". Güncel Pediatri, 8(3), 105-112.
Abstract: İmmunglobulin E aracılıklı bir hastalık olan allerjik rinit, çocukluk çağının en sık rastlanan kronik allerjik hastalığıdır. Bu hastalık, hapşırık, burun akıntısı, damak ve gözlerde kaşıntı ve konjesyon ile karakterizedir ve çocukların sağlığını önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Rahatsızlık verici semptomlara neden olabilmekte, yaşam kalitesini etkileyebilmekte ve astım gibi komorbiditelerin oluşumuna eğilim sağlayabilmektedir. Etiyolojik tanı, yüksek sensitivite ve spesifiteye sahip ve küçük çocuklara da kolayca uygulanabilen deri prik testleri sonuçlarına dayanılarak belirlenebilmektedir. Tedavi öncelikle korunma önlemleri ve gerekli görülürse farmakoterapi ve immunoterapiyi içermektedir. Farmakoterapi genellikle antihistaminikler ve/veya nazal kortikosteroidleri kapsamaktadır, ancak lökotrien reseptör antagonistleri de allerjik rinit semptomlarının tedavisinde etkili bulunmuşlardır. Bu makalede, çocukluk çağında allerjik rinit bulguları, tanısı ve tedavisi tartışılmıştır.
Allergic rhinitis, an immunoglobulin E mediated disease, is the most common chronic allergic childhood disease. The disease is characterized by nasal sneezing, rhinorrhea, palate and eye itchiness, and congestion and it can significantly impact children’s health. It causes uncomfortable symptoms, impairs quality of life and can predispose to the development of comorbidities such as asthma. Etiological diagnosis is based on cutaneous prick tests, which have a high sensitivity and specificity rate and which can be easily applied to young children. Treatment initially involves avoidance measures and, when necessary, pharmacotherapy or immunotherapy. Pharmacotherapy generally involves antihistamines and/or nasal corticosteroids, but leukotriene antagonists have also demonstrated effectiveness in treating allergic rhinitis symptoms. In this article, the symptoms, diagnosis and treatment of allergic rhinitis in childhood are discussed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904964
http://hdl.handle.net/11452/10525
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_3_5.PDF170.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons