Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1051
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAltıntaş, Murat Hakantr_TR
dc.contributor.authorYaşar, İnanç Kadirtr_TR
dc.date.accessioned2019-10-18T11:38:02Z-
dc.date.available2019-10-18T11:38:02Z-
dc.date.issued2018-03-05-
dc.identifier.citationYaşar, İ. K. (2018). Akıllı telefonlarla mobil bankacılık uygulaması ve tüketici tatmin analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1051-
dc.description.abstractBilim insanları tarafından dijitalleşme çağı olarak adlandırılan 21.yüzyıl, süratle gelişen teknolojiye ve sürekli ortaya çıkan yeniliklere sahne olmaktadır. Her geçen gün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. Akıllı telefonların ve mobil uygulamaların ortaya çıkışı günlük hayatta veya iş yaşamında kullanabileceğimiz hayatımızı kolaylaştıran birçok imkânı bizlere sunmuştur. Çalışmada bu imkânlardan bir tanesi olan akıllı telefonlarla yapılan mobil bankacılık uygulaması incelenmiştir. 200 farklı katılımcıya soru yönelttiğimiz saha araştırmasında önerilen model; öğrenilen fayda, sosyal bütünleşik faydalar, kişisel bütünleşik faydalar, hazsal fayda, kullanılabilirlik, güvenilirlik, güvenlik unsurlarının tüketici tatmini üzerindeki etkisini sınamaktadır. Anket verileri Bursa'da yaşayan 18-55 yaş arasında bireylerden toplanmış ve regresyon analizi uygulanarak incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe 21st century, which is called the digitalization age by the scientists, is the scene of rapidly developing technology and constantly emerging innovations. Every day it becomes an indispensable part of our life. The emergence of smartphones and mobile applications has offered us many possibilities to make our life easier to use in daily life or business life. In this work, it is examined mobile banking with smartphones, one of these possibilities. The model suggested in the field survey that we asked 200 questions; it exami-nes the consumer satisfaction effect of learned benefits, social integrated benefits, personal integrated benefits, hedonic benefits, usability, reliability and security. Survey data were collected from 18-55 years olds living in Bursa and analyzed by applying regression analysis.en_US
dc.format.extentXI, 61 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectMobil bankacılıktr_TR
dc.subjectMobil bankacılık uygulamasıtr_TR
dc.subjectAkıllı telefonlartr_TR
dc.subjectTatmintr_TR
dc.subjectMobile bankingen_US
dc.subjectMabile banking applicationen_US
dc.subjectSmart phonesen_US
dc.subjectSatisfactionen_US
dc.titleAkıllı telefonlarla mobil bankacılık uygulaması ve tüketici tatmin analizitr_TR
dc.title.alternativeMobil banking apps on smartphones and consumer satisfaction analysistr_TR
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
502263.pdf1.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons