Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1051
Başlık: Akıllı telefonlarla mobil bankacılık uygulaması ve tüketici tatmin analizi
Diğer Başlıklar: Mobil banking apps on smartphones and consumer satisfaction analysis
Yazarlar: Altıntaş, Murat Hakan
Yaşar, İnanç Kadir
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Mobil bankacılık
Mobil bankacılık uygulaması
Akıllı telefonlar
Tatmin
Mobile banking
Mabile banking application
Smart phones
Satisfaction
Yayın Tarihi: 5-Mar-2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yaşar, İ. K. (2018). Akıllı telefonlarla mobil bankacılık uygulaması ve tüketici tatmin analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bilim insanları tarafından dijitalleşme çağı olarak adlandırılan 21.yüzyıl, süratle gelişen teknolojiye ve sürekli ortaya çıkan yeniliklere sahne olmaktadır. Her geçen gün hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. Akıllı telefonların ve mobil uygulamaların ortaya çıkışı günlük hayatta veya iş yaşamında kullanabileceğimiz hayatımızı kolaylaştıran birçok imkânı bizlere sunmuştur. Çalışmada bu imkânlardan bir tanesi olan akıllı telefonlarla yapılan mobil bankacılık uygulaması incelenmiştir. 200 farklı katılımcıya soru yönelttiğimiz saha araştırmasında önerilen model; öğrenilen fayda, sosyal bütünleşik faydalar, kişisel bütünleşik faydalar, hazsal fayda, kullanılabilirlik, güvenilirlik, güvenlik unsurlarının tüketici tatmini üzerindeki etkisini sınamaktadır. Anket verileri Bursa'da yaşayan 18-55 yaş arasında bireylerden toplanmış ve regresyon analizi uygulanarak incelenmiştir.
The 21st century, which is called the digitalization age by the scientists, is the scene of rapidly developing technology and constantly emerging innovations. Every day it becomes an indispensable part of our life. The emergence of smartphones and mobile applications has offered us many possibilities to make our life easier to use in daily life or business life. In this work, it is examined mobile banking with smartphones, one of these possibilities. The model suggested in the field survey that we asked 200 questions; it exami-nes the consumer satisfaction effect of learned benefits, social integrated benefits, personal integrated benefits, hedonic benefits, usability, reliability and security. Survey data were collected from 18-55 years olds living in Bursa and analyzed by applying regression analysis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1051
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
502263.pdf1.93 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons