Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10518
Başlık: Motor silindir içi akışlarının hesaplamalı ısıl modellenmesi
Diğer Başlıklar: Computational modeling of heat flows in engine cylinder
Yazarlar: Pulat, Erhan
Yürümez, Ömercan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Motor silindir içi akış
HAD
ANSYS CFX
Flow in engine cylinder
CFD
Yayın Tarihi: 3-Haz-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yürümez, Ö. (2016). Motor silindir içi akışlarının hesaplamalı ısıl modellenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada tek silindir motosiklet motoru silindir içi akışlar CFX ile incelenmiştir. Hong&Tarng 2001 yılında yaptıkları çalışmada deneysel ve sayısal sonuçlar elde etmiştir. Sayısal çalışmalarında std k-ɛ türbülans modelini kullanmışlardır. Bu çalışmada std k-ɛ türbülans modeli kullanılarak Hong&Tarng(2001) deneysel ve sa-yısal sonuçları karşılaştırılmıştır. İlave olarak farklı türbülans modelleri kurularak sonuç-lar karşılaştırılmıştır. Std k-ɛ türbülans modeli kullanılan bu ve Hong&Tarn(2001) çalış-malarında sayısal sonuçlar incelendiğinde akış karakteristiklerinin benzer olduğu görül-mektedir. Bu ve Hong&Tarng(2001) sayısal sonuçları deneysel sonuçlar ile kıyaslandı-ğında bu çalışmanın deneysel sonuçlara daha yakın olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca farklı türbülans modelleri karşılaştırıldığında akış karakteristiği olarak en iyi so-nucu std k-ɛ modelinin verdiği görülmektedir. Deneysel sonuçlara en yakın sonucu ise BSL Reynold Stress türbülans modelinin verdiği gözlemlenmiştir
Fluid flows in one cylinder of engine has been investigated in this study by using CFX. Hong&Tarng (2001) studied this topic and they have launched computational and exper-imental results. Std k-ɛ turbulance model has been used in study of Hong&Tarng(2001). In this study same geometry and same turbulence model have been used with study of Hong&Tarng (2001) and results are compared with Hong&Tarng's (2001) experimental, computational result. In addition different types of turbulance models have been compared. According to com-putational results it is seen that characteristic of flows are similar between Hong&Tarng and this study. It is observed that this study has closer results than Hong&Tarng's com-putational results to experimental results. On the other hand in case of comparing turbu-lance models between each other, it is obviously seen that std k-ɛ has the best character-istic of flow., BSL Reynold Stress turbulance model gives the closest to experimental result in comparison with other turbulance models
URI: http://hdl.handle.net/11452/10518
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
459152.pdf11.73 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons