Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10517
Title: Küçük su havzaları hidrolojik modeli WinTR-55'in Bursa ili bazı sulama gölet havzalarına uygulanabilirliğinin araştırılması
Other Titles: A research on applicability of small watershed hydrological model WinTR-55 to the basins of some small earth dams aimed at irrigation in Bursa
Authors: Demir, Ali Osman
Alkan, Çayan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Hidrolojik modeli
WinTR-55
Havza
Yağış-akış ilişkileri
Taşkın
Mockus yöntemi
Rasyonel yöntem
Eğri numarası yöntem
Hydrologic model
Watershed
Rainfall-runoff relationship
Flood
Mockus method
Rational method
Curve number method
Issue Date: 7-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alkan, Ç. (2016). Küçük su havzaları hidrolojik modeli WinTR-55'in Bursa ili bazı sulama gölet havzalarına uygulanabilirliğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde, Bursa İli bazı gölet havzalarında Mockus, Rasyonel ve DSİ sentetik yöntemleriyle bulunan taşkın debi değerleriyle USDA (Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı) tarafından geliştirilen ve küçük su havzalarına yönelik bir model olan WinTR-55 modelinin uygulanmasıyla bulunan taşkın debi sonuçlarını karşılaştırarak, modelin gölet havzalarına uygulanabilirliği araştırılmıştır. İncelenen on yedi havza içerisinden, Kestel Ağlaşan-Kayacık Kızılcıklıdere ve Gemlik Küçükkumla gölet havzaları dışındaki on beş havzada, WinTR-55 modelinin biraz daha büyük pik debiler tahminlemeye eğilimli olduğu görülmektedir. Modelin, küçük su havzalarında taşkın debilerinin hesaplanmasında emniyetli bir biçimde kullanılabileceği düşünülmektedir.
The value of flood flow which occurs with usage of Mockus, Rational and DSİ sentetik method in some pond basins of Bursa compared with a model (WinTR – 55) that was developed by USDA (United States Department of Agriculture) for small watersheds in this thesis. In this study aimed to investigate the feasibility for various hydrological models, WinTR - 55 model was researched if flood flow results which the implementation of the ponds basins or not. Within seventeen basins on the thesis, except for Kestel Ağlaşan-Kayacık Kızılcıklıdere and Gemlik Küçükkumla pond basins, WinTR-55 model estimated greater peak flow. It is thought that the model securely could be used in the flow calculation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10517
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459151.pdf2.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons