Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10512
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCangül, Naci İ.-
dc.contributor.authorAşçıoğlu, Merve-
dc.date.accessioned2020-05-02T03:48:10Z-
dc.date.available2020-05-02T03:48:10Z-
dc.date.issued2016-06-02-
dc.identifier.citationAşçıoğlu, M. (2016). Toplam operatörü ve Narumi-Katayama indeksi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10512-
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı graf teorik metodlarla kimyasal uygulamalarda kullanılan bir sabit sayıyı, matematiksel formüllerle ifade ederek özel graflar üzerinde hesaplamalar yapmak, bu sayılar ile olası graflar arasında ilişkiler oluşturmak ve toplam operatörü üzerinden graflar arasında Narumi-Katayama indeksi ile ilişkiler kurmaktır. Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. Grafın tanımı, tarihçesi, bazı özel graflar ve özellikleri ve daha önce literatürde olmayan yeni isimlendirilmiş bazı graf türleri verilmiştir. Bu bilgiler, tez boyunca kullanılacaktır. İkinci bölümde literatürde sık kullanılan özel graflar için Narumi-Katayama indeksi hesaplanmıştır ve genelleştirilerek teorem haline getirilmiştir. Üçüncü bölümde iki graf toplamının Narumi-Katayama indeksleri hesaplanarak Azari, [Sharp lower bounds on the Narumi-Katayama index of graph operations, 2014]'de verilen teoreme dayalı olarak bazı sonuçlar elde edilmiştir. Dördüncü bölümde ise Narumi-Katayama indeksi, verilen bir sayıya eşit olan olası grafların sayıları hesaplanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this work is to make some calculations with some special graph classes by stating a mathematical invariant used in chemical applications by several formulae and using graph theoretical methods, to obtain relations between this invariant and possible graphs and to find relations for Narumi-Katayama index of the join operation on graphs. This thesis consists of four chapters. The first chapter is introduction. Here the definition of a graph, its history, some spacial graphs and their properties together with some new graph types which do not exist in literature. These information will be used throughout the thesis. In the second chapter, the Narumi-Katayama index is calculated for some well-known special graph classes and a generalisation is given. In the third chapter, the Narumi-Katayama index of the join of two graphs is calculated and some results are obtained regarding a theorem given by Azari, [Sharp lower bounds on the Narumi-Katayama index of graph operations, 2014]. In the fourth chapter, the number of graphs of which the Narumi-Katayama index is equal to a given fixed number.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectGraftr_TR
dc.subjectTopolojik indekstr_TR
dc.subjectNarumi-Katayama indeksitr_TR
dc.subjectToplam operatörütr_TR
dc.subjectGraphtr_TR
dc.subjectTopologic indexen_US
dc.subjectNarumi-Katayama indexen_US
dc.subjectJoin (sum) operatoren_US
dc.titleToplam operatörü ve Narumi-Katayama indeksitr_TR
dc.title.alternativeJoin operation and Narumi-Katayama indexen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459149.pdf3.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons