Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10493
Title: Gıda analiz laboratuvarlarında mükemmellik modeli uygulaması
Other Titles: Application of excellence model at food analaysis laboratories
Authors: Başoğlu, Fikri
İstanbullu, Yıldıray
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kalite
Toplam kalite yönetimi
EFQM
Quality
Total quality management
Issue Date: 10-Aug-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İstanbullu, Y. (2011). Gıda analiz laboratuvarlarında mükemmellik modeli uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, gıda analiz laboratuvarlarında EFQM Mükemmellik modelinin uygulanmasının nasıl olacağı araştırılmıştır. Mükemmellik modelinin bir kuruluşta uygulamadan önce bir kalite sistemi olması gerekmektedir. Araştırmanın birinci bölümünde kalite kavramı, toplam kalite yönetimi ve sistemin tarihsel gelişimi tanımlanmış ve kuruluşlar için gerekliliğinden bahsedilmiştir. Toplam kalite yönetimi ile EFQM mükemmellik modeli arasındaki ilişki açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ISO kalite standartlarının tarihsel gelişimi anlatılmış ve gıda laboratuarları için gerekliliği ortaya konulmuştur. Üçüncü bölümde EFQM mükemmellik modeli tanımlanmış, tarihsel gelişimi açıklanmış, bu ödülün ükemizde hangi kategorilerde verildiğinden bahsedilmiş ve kuruma sağlayacağı faydalar anlatılmıştır. Mükemmellik modelini oluşturan temel kavramlar açıklanmıştır. Araştırmanın dördüncü bölümünde modelin gıda laboratuarlarında uygulanmasının nasıl olacağı, modelin tüm ana kriterleri ve alt kriterleri detaylı bir şekilde araştırılmış ve dördüncü bölümün son kısmında EFQM mükemmellik modeli ödülünün değerlendirme ölçütü olarak kullanılan radar mantığı açıklanmıştır.
In this study, It is searched that how the application of EFQM Excellence Model at food analysis laboratories shall be. As this Excellence model is a type of quality system before its application at an institution, there must be an quality system in an instution. Historical development of the concept of quality and total quality management system is defined in the first chapter of this research and it is mentioned that it is a requirement for institutions. Relationship between total quality management and EFQM Excellence model is explained. In the second chapter of the research historical development of ISO quality standards is mentioned and its necessity for food laboratories is mentioned. In the third chapter, EFQM Excellence model is defined, its historical development is explained, at which categories this award is given in our country is mentioned and the benefits it can provide for the institution is mentioned. Basic notions of the Excellence model are defined. In the forth chapter of the research, it is searched in detail with all main criteria and sub-criteria of the model that how the application of the model at food analysis laboratories shall be and in the last part of the fourth chapter, radar logic which is used as an evaluation criterion for EFQM Excellence model award is defined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10493
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286978.pdf2.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons