Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10492
Title: Kaplıkaya Deresi civarında yayılış gösteren bazı omurgalı ve omurgasız hayvan zenginliğine, yükseklik ile bitki örtüsü etkisinin araştırılması
Other Titles: Research on the effect of altitude and vegetation on the richness of some vertebrate and invertebrate animal diversity distributed throughout Kaplıkaya River side
Authors: Uğurtaş, İsmail Hakkı
Akkaya, Abdulmüttalip
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Uludağ
Amphibia
Reptilia
Arachnida
Hayvan dağılışı
Rakım
Animal distribution
Altitude
Issue Date: 30-Nov-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkaya, A. (2011). Kaplıkaya Deresi civarında yayılış gösteren bazı omurgalı ve omurgasız hayvan zenginliğine, yükseklik ile bitki örtüsü etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Kaplıkaya deresi civarında yaşayan bazı omurgalı ve omurgasız hayvan türlerinin yayılışları üzerinde yükseklik ve bitki örtüsünün etkisi araştırılmıştır. Kaplıkaya Vadisi'nde ortalama 100'er metre rakım aralıkları ile 9 istasyon belirlenerek bu istasyonlarda bulunan akrep, örümcek, amfibi ve sürüngen türleri belirlenmiştir. Elde edilen bulgular istatistiksel analizler yapılarak birbirleri, bitki kuşakları ve rakım ile karşılaştırılmıştır. Hayvan dağılışları ile yükseklik arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bitki kuşaklarının ise araknit, amfibi ve sürüngen örneklerinin ayrı ayrı ve birlikte değerlendirilmesi durumunda, hayvan dağılışları üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
In this study, the effect of altitude and vegetation on distributions of some vertebrate and invertebrate animal species distributing near creek Kaplıkaya have been investigated. 9 stations, with an average range of 100 m vertical distance from each other in Kaplıkaya Valley, have been determined. Scorpion, spider, amphibian and reptile species of the stations have been identified. Species numbers of each animal group have been compared statistically with regarding each other, altitude and plant formations. There is not any significant correlation between animal diversity and altitude but there is a significant relationship between animal diversity (reptile and arachnid species separately and together) and plant formation
URI: http://hdl.handle.net/11452/10492
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302461.pdf5.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons