Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10490
Title: Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde farklı tavlama rutubeti ve sürelerinin kalite özellikleri üzerine etkileri
Other Titles: Effects on quality traits of different tempering moisture and time in bread wheat (Triticum aestivum L.)
Authors: Yağdı, Köksal
Kınabaş, Samet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Ekmeklik buğday
Kalite
Tavlama rutubeti
Tavlama süresi
Bread wheat
Quality
Tempering moisture
Tempering time
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kınabaş, S. (2011). Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde farklı tavlama rutubeti ve sürelerinin kalite özellikleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Beş ekmeklik buğday çeşidinin (Katea-1, Basribey, Bezostaja, Gönen, Pehlivan) 3 farklı tavlama rutubetinde ( % 14 , % 16 ve % 18 ) 4 farklı tavlama süresinde (2, 10, 18 ve 26 saat) kalite performanslarının belirlenmesi amaçlanan çalışma, Beyab Gıda Mühendislik Ürünleri Ltd. Şti. laboratuarında Tesadüf parselleri 3 faktörlü deneme deseni uygulanarak yürütülmüştür. Buğday örnekleri laboratuar tipi 4 valsli Chopin değirmeninde öğütülmüştür. Elde edilen un örneklerinde yaş gluten, kuru gluten, gluten indeks, zeleny normal ve uzatmalı sedimantasyon, nişasta zedelenmesi, kül ve hektolitre ağırlığı gibi kalite özellikleri incelenmiştir. Yaş gluten bakımından Pehlivan çeşidi, kuru gluten bakımından Gönen çeşidi, gluten indeks, normal sedimantasyon, uzatmalı sedimantasyon ve hektolitre ağırlığı bakımından Bezostaja çeşidi, nişasta zedelenmesi bakımından Basribey çeşidi, kül miktarı bakımından ise Bezostaja ve Basribey çeşidi en iyi sonucu vermiştir. Yapılan analizlerde hemen hemen bütün tavlama rutubeti değerlerinin farklı kalite kriterleri bakımından uygun olduğu, en uygun tavlama süresinin ise incelenen kalite özelliklerinin çoğunda 10 saatlik tavlama süresi olduğu belirlenmiştir.
Five bread wheat cultivars (Katea-1, Basribey, Bezostaja, Gönen, Pehlivan) three different tempering moisture content (14 %, 16 % and 18 %) in four different tempering time (2, 10, 18 and 26 hours) are used to determine the performance of quality was carried out at Beyab Food Engineering Products Co.?s laboratory by three factorial randomized plots experimental design. Wheat samples were milled at the type of four roller Chopin mill. Gluten, dry gluten, gluten index, regular and prolonged Zeleny sedimentation, starch damage, ash and test weight were investigated as quality characteristics. Pehlivan cultivar for wet gluten, variety of Gönen for dry gluten, Bezostaja cultivar for gluten index, normal sedimentation, sedimentation, and test weight, Basribey cultivar for starch damage and the varities of Bezostaja and Basribey for ash analysis yielded the best results. In the analysis, almost all the tempering moisture values are appropriate in terms of different quality criteria, the optimal tempering time for the most of the quality characteristics were investigated as10 hours.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10490
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286977.pdf580.6 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons