Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10488
Başlık: Otomatik mozaikleme ile geniş yüzey alanlarına ait görüntülerin modellenmesi ve DSP tabanlı uygulaması
Diğer Başlıklar: Modelling images of large surface areas by using automated mosaicing and a DSP based implementation
Yazarlar: Yılmaz, Ersen
Efendioğlu, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Panoramik görüntüleme
Arazi görüntüleme
Görüntü dikme
Görüntü bütünleştirme
Öznitelik çıkarma
SIFT
SURF
FAST
ORB
Panoramic imaging
Landscape rendering
Image stitching
Image blending
Feature extraction
Yayın Tarihi: 2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Efendioğlu, M. (2013). Otomatik mozaikleme ile geniş yüzey alanlarına ait görüntülerin modellenmesi ve DSP tabanlı uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tez çalışmasında otomatik mozaikleme kullanılarak geniş görüş açısına sahip görüntülerin oluşturulması üzerine yoğunlaşılmıştır. Literatürdeki özellik tabanlı birleştirme algoritmaları incelenmiştir. Pratik uygulamalarda sıklıkla tercih edilen algoritmaların yazılım ortamında başarım karşılaştırmaları video, resim dosyası ve gerçek zamanlı veri akışı üzerinden geniş açılı görüntüler oluşturularak gerçekleştirilmiştir.
In this thesis, we focused on construction of a panoramic image by using automated mosaicing. Feature based registration algorithms in the literature are examined. The performance comparisons in software environment of the algorithms which are oftenly preferred to use in practical applications are realized by generating panoramic images from videos, image files and real time data streams.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10488
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
329384.pdf3.09 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons