Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10488
Title: Otomatik mozaikleme ile geniş yüzey alanlarına ait görüntülerin modellenmesi ve DSP tabanlı uygulaması
Other Titles: Modelling images of large surface areas by using automated mosaicing and a DSP based implementation
Authors: Yılmaz, Ersen
Efendioğlu, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Panoramik görüntüleme
Arazi görüntüleme
Görüntü dikme
Görüntü bütünleştirme
Öznitelik çıkarma
SIFT
SURF
FAST
ORB
Panoramic imaging
Landscape rendering
Image stitching
Image blending
Feature extraction
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Efendioğlu, M. (2013). Otomatik mozaikleme ile geniş yüzey alanlarına ait görüntülerin modellenmesi ve DSP tabanlı uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında otomatik mozaikleme kullanılarak geniş görüş açısına sahip görüntülerin oluşturulması üzerine yoğunlaşılmıştır. Literatürdeki özellik tabanlı birleştirme algoritmaları incelenmiştir. Pratik uygulamalarda sıklıkla tercih edilen algoritmaların yazılım ortamında başarım karşılaştırmaları video, resim dosyası ve gerçek zamanlı veri akışı üzerinden geniş açılı görüntüler oluşturularak gerçekleştirilmiştir.
In this thesis, we focused on construction of a panoramic image by using automated mosaicing. Feature based registration algorithms in the literature are examined. The performance comparisons in software environment of the algorithms which are oftenly preferred to use in practical applications are realized by generating panoramic images from videos, image files and real time data streams.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10488
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329384.pdf3.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons