Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10487
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBecerir, Behçet-
dc.contributor.authorÖztürk, Senem-
dc.date.accessioned2020-04-28T14:04:38Z-
dc.date.available2020-04-28T14:04:38Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationÖztürk, S. (2011). Boyanmış pamuklu kumaşlarda bazı renk haslıklarının değişim kinetiğinin renk ölçümleri ile araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10487-
dc.description.abstractBu çalışmada; pamuk lifinin ve reaktif boyarmaddelerin genel özellikleri incelenmiş ve pamuklu mamullerin reaktif boyarmaddeler ile boyanma yöntemleri araştırılmıştır. Renk kavramı incelenmiş ve renk farkı formülasyonları anlatılmıştır.Çalışmada; reaktif boyarmaddeler ile emdirme ve çektirme yöntemlerine göre beş farklı boyarmadde ile üç farklı konsantrasyonda boyanan pamuklu kumaşlara tekrarlı uygulanan yıkama, su, asidik ve bazik ter haslığı testlerinin sonucunda renk ölçümleri yapılarak haslık testleri ve sonrası ortaya çıkan renk farkı, farklı renk farkı formülasyonları ile farklı aydınlatıcılar altında değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre boyarmaddelerin boyama ve haslık testleri sonrası renk ölçüm farklılıklarının bireysel boyarmadde özelliklerine göre değiştiği bulunmuştur. En yüksek renk farkı sonuçları CIELAB ve en düşük renk farkı sonuçları CIEDE2000 formülasyonlarından elde edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, general properties of cotton fibres and reactive dyes were examined and dyeing methods of cotton fabrics with reactive dyes were explained. Colour and colour difference formulas were examined and explained.In this MSc Thesis, cotton fabrics were dyed reactive dyes at three different shades according to two diffrent dyeing methods. Effects of repeated washing, water, acidic and alkaline perspiration fastness were investigated by different colour formulas under different illuminators. It was investigated that colour measurement results were variated upon individual dye characteristics according to the results of dyeings and fastness tests. The highest colour difference results were obtained by CIELAB colour formula where the lowest colour difference results were obtained by CIEDE2000 colour formula.en_US
dc.format.extentXI, 132 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectPamuktr_TR
dc.subjectReaktif boyamatr_TR
dc.subjectRenktr_TR
dc.subjectRenk haslıklarıtr_TR
dc.subjectCottonen_US
dc.subjectReactive dyeingen_US
dc.subjectColoren_US
dc.subjectColor fastnessen_US
dc.titleBoyanmış pamuklu kumaşlarda bazı renk haslıklarının değişim kinetiğinin renk ölçümleri ile araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of some color fastness variation kinetics of dyed cotton fabrics by color measurementsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286976.pdf5.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons