Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10487
Başlık: Boyanmış pamuklu kumaşlarda bazı renk haslıklarının değişim kinetiğinin renk ölçümleri ile araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of some color fastness variation kinetics of dyed cotton fabrics by color measurements
Yazarlar: Becerir, Behçet
Öztürk, Senem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Pamuk
Reaktif boyama
Renk
Renk haslıkları
Cotton
Reactive dyeing
Color
Color fastness
Yayın Tarihi: 2011
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Öztürk, S. (2011). Boyanmış pamuklu kumaşlarda bazı renk haslıklarının değişim kinetiğinin renk ölçümleri ile araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada; pamuk lifinin ve reaktif boyarmaddelerin genel özellikleri incelenmiş ve pamuklu mamullerin reaktif boyarmaddeler ile boyanma yöntemleri araştırılmıştır. Renk kavramı incelenmiş ve renk farkı formülasyonları anlatılmıştır.Çalışmada; reaktif boyarmaddeler ile emdirme ve çektirme yöntemlerine göre beş farklı boyarmadde ile üç farklı konsantrasyonda boyanan pamuklu kumaşlara tekrarlı uygulanan yıkama, su, asidik ve bazik ter haslığı testlerinin sonucunda renk ölçümleri yapılarak haslık testleri ve sonrası ortaya çıkan renk farkı, farklı renk farkı formülasyonları ile farklı aydınlatıcılar altında değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre boyarmaddelerin boyama ve haslık testleri sonrası renk ölçüm farklılıklarının bireysel boyarmadde özelliklerine göre değiştiği bulunmuştur. En yüksek renk farkı sonuçları CIELAB ve en düşük renk farkı sonuçları CIEDE2000 formülasyonlarından elde edilmiştir.
In this study, general properties of cotton fibres and reactive dyes were examined and dyeing methods of cotton fabrics with reactive dyes were explained. Colour and colour difference formulas were examined and explained.In this MSc Thesis, cotton fabrics were dyed reactive dyes at three different shades according to two diffrent dyeing methods. Effects of repeated washing, water, acidic and alkaline perspiration fastness were investigated by different colour formulas under different illuminators. It was investigated that colour measurement results were variated upon individual dye characteristics according to the results of dyeings and fastness tests. The highest colour difference results were obtained by CIELAB colour formula where the lowest colour difference results were obtained by CIEDE2000 colour formula.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10487
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
286976.pdf5.65 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons