Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10485
Title: Siklon ayırıcılarda performansın tahmini ve optimizasyonu
Other Titles: Estimation and optimisation of cyclone separators' performance
Authors: Avcı, Atakan
Demir, Ufuk
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Siklon ayırıcı
Hidrolik çap
Basınç düsüsü
Performans tahmini
Cyclone separators
Hydraulic diameters
Pressure drop
Collection efficiency
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, U. (2011). Siklon ayırıcılarda performansın tahmini ve optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada önce teğetsel girişli siklon ayırıcı için geliştirilen basınç düşüşü veverim tahmini modelleri karşılaştırılarak model seçimi yapılmış ve bu model üzerindeiyileştirme çalışması yapılmıştır. Daha sonra bu model yardımıyla iki farklı referanssiklon kullanılarak optimizasyon çalışması yapılmıştır.
In this study, firstly due to choice cyclone model , pressure drop and collectionefficiency models for tangential inlet cyclones analysed and improvement on this modelhave been studied. According to this model , optimisation study have been done on twodifferent cyclone models.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10485
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286975.pdf911.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons