Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10483
Title: Sigmund Freud un teorilerinin eğitime uygulanmasi
Other Titles: Freudian theories on education
Authors: Barut, Erol
Çınga, Pınar
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Eğitim
Psikoloji
Psikanaliz
Öğrenme Süreci
Sosyoloji
Education
Psychology
Pyschoanalysis
Learning Process
Sociology
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çınga, P. (2010). Freudian theories on education. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Freud hastalıkların geçmişte, özellikle çocukluk döneminde duyulan endişelerden, bu kişilerin anlatmak istemedikleri, hattâ unutmuş gibi göründükleri kaygılardan, isteklerden ileri geldiğini düşündü. Ona göre bu endişeler, insan ruhunun ta derinliklerinde kalıyor, onların mutlu olmalarım engelliyordu. Bu gibi hastalan tedavi için Freud, psikanaliz adını verdiği bir yöntem buldu. Freud hastayı, olabildiği kadar rahat konuşturuyor, yalnız gizli düşüncelerini değil, aklına gelen her şeyi, hattâ ona saçma, ayıp ya da önemsiz gibi görünen, sözgelimi eski bir olayın veya bir düşün anısını bile dinliyordu.Bir psikanaliz, haftada bir veya birkaç seans olmak üzere yıllar sürebilir. Analizci (analizi yöneten ve hastaya anılarını anlatmakta ve anlamakta yardımcı olan kişi), bu kişisel araştırma çalışmasını bir başka analizciyle birlikte tamamlayabilir.Freud, insan zihninin o zamana kadar bilinmeyen yanlarını cesaretle araştırdı. On yıl yalnız psikanaliz üstüne çalıştı.Bu tez üzerinde Freud un yazdığı bir kitap olan Günlük Yaşamın Psikopatolojisi ve bu kitabın içerisinde eğitim ile Sigmund Freud un kuramlarının karşılaştırılmasını bulacaksınız.İncelediğimiz her bölümün sadece okuldaki eğitime değil aynı zamanda günlük yaşamımızdaki insan davranışlarını anlama yolunda bize kaynak olabileceğini düşünüyorum
The work of Sigmund Freud (1856-1939), the Viennese founder of psychoanalysis, marked the beginning of a modern, dynamic psychology by providing the first systematic explanation of the inner mental forces determining human behavior.Early in his career Sigmund Freud distinguished himself as a histologist, neuropathologist, and clinical neurologist, and in his later life he was acclaimed as a talented writer and essayist. However, his fame is based on his work in expanding man's knowledge of himself through clinical researches and corresponding development of theories to explain the new data. He laid the foundations for modern understanding of unconscious mental processes (processes excluded from awareness), neurosis (a type of mental disorder), the sexual life of infants, and the interpretation of dreams. Under his guidance, psychoanalysis became the dominant modern theory of human psychology and a major tool of research, as well as an important method of psychiatric treatment which currently has thousands of practitioners all over the world. The application of psychoanalytic thinking to the studies of history, anthropology, religion, art, sociology, and education has greatly changed these fieldsBy using Sigmund Freuds book, we can find different or various ways to understand the importance on education and psychoanalysis.There are many parts investigated in Sigmund Freuds book to understand the correlation between education and psychoanalysis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10483
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
271217.pdf358.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons