Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10482
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKanık, Mehmet-
dc.contributor.authorAkyurt, Selin-
dc.date.accessioned2020-04-28T13:20:04Z-
dc.date.available2020-04-28T13:20:04Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationAkyurt, S. (2011). Boyalı kumaşların soldurulmasında sodyum borhidrür kullanım şartlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10482-
dc.description.abstractBu çalışmada, boyalı kumaşlarının soldurulmasında sodyum borhidrür kimyasalının en etkili kullanım şartlarını belirlemek hedeflenmiştir. Çalışmaya Pamuk/Elastan karışımı dokuma kumaşı farklı renkte ve yapıda reaktif boyarmaddelerle pad-batch yöntemi ile boyayarak başlanılmıştır. Seçilen reaktif boyarmadde yapıları antrakinon, fitalosiyanin ve formazan esaslıdır.Boyarmaddelerin soldurulmasında, piyasada yaygın olarak kullanılan yöntemlere alternatif olarak daha etkili olacağı düşünülen sodyum borhidrür kimyasalı ile farklı konsantrasyon, sıcaklık ve sürelerde deneyler yapılmıştır. Ayrıca karşılaştırma yapmak için konvansiyonel indirgeme ajanları olarak kullanılan sodyum hidrosülfit ve tiyoüredioksit ile de soldurma çalışması yapılmıştır.Denemeler sonucunda elde edilen numunelerin spektrofotometre cihazında ölçülen renk değerleri ve ekstansiyometre cihazında ölçülen elastikiyet değerleri incelenmiş ve yöntemler kıyaslanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to determine the most effective usage conditions of sodium borohidyride for stripping of dyed fabrics. The study started with dyeing different colors and structure of reactive dyestuffs by cold-patch method of Cotton/Elastane mixture weaving fabric. The selected reactive dyestuffs structures are based on anthraquinone, phtalocyanine and formazan.To stripe the dyestuff, instead of commonly used methods in the market, different concentrations of sodium borohydride and application time and temperature were tried as an alternative. Further, dyed fabrics were stripped with sodium hydrosulphide and thiouredioxide for comparison.Color values which measured by spectrophotometer and elasticity values which measured by extensionmeter were evaluated and the methods were compared.en_US
dc.format.extentXII, 80 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHatalı boyamatr_TR
dc.subjectReaktif boyamatr_TR
dc.subjectSodyum borhidrürtr_TR
dc.subjectSodyum hidrosülfittr_TR
dc.subjectTiyoüredioksittr_TR
dc.subjectFaulty dyeingen_US
dc.subjectReactive dyeen_US
dc.subjectSodium borohydrideen_US
dc.subjectSodium hydrosulphideen_US
dc.subjectThiouredioxideen_US
dc.titleBoyalı kumaşların soldurulmasında sodyum borhidrür kullanım şartlarının incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation on usage conditions of sodium borohyride for stripping of dyed fabricsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286973.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons