Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10475
Title: Türkiye'de yol yapım çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik veri analizi ve çözüm önerileri
Other Titles: Occupational health and safety issues in the highway construction works in Turkey: Data analysis and solutions
Authors: Arslan, Turan
Koçak, Mehmet Melih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yol
Karayolu
İnşaat
İş sağlığı ve güvenliği
İş kazası
Way
Highway
Construction
Occupational health and safety
Work-related accidents
Issue Date: 7-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koçak, M. M. (2016). Türkiye'de yol yapım çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik veri analizi ve çözüm önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatı içerisinde çok önemli bir konudur. Bu konu her sektörü, her işvereni, her çalışanı kısaca çalışma hayatındaki herkesi kapsamaktadır. Özellikle, Türkiye'de inşaat sektörü içerisinde çok fazla ölümle sonuçlanan iş kazası yaşanmaktadır ve bundan dolayı iş sağlığı ve güvenliği konusu inşaat sektörü için büyük önem taşımaktadır. Türkiye'de akademik çalışmalara baktığımız zaman inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunu inceleyen çok sayıda çalışma bulabiliriz. Ancak, inşaat sektörünün en önemli ayaklarından biri olan karayolları inşaatlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunu ele alan akademik çalışmalar bilgimiz dahilinde yoktur. Bundan dolayı, bu çalışmanın amacı karayolları inşaatlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık yaratmaktır. Bu çalışmada karayolları inşaatlarında meydana gelen iş kazalarına dair bazı istatistiki sonuçlar sunulmuş ve iş kazalarının nedenleri araştırılmıştır. Ayrıyeten, iş kazalarını önlemek için alınması gerekli tedbirler ortaya konulmuştur. Ayrıca, iş kazalarının çalışma hayatına vereceği ekonomik zararın kaynaklarına değinilmiştir.
Occupational health and safety is a very important issue in occupational life. This issue comprises all sectors, employers, employees briefly everyone in occupational life. Especially, there is a lot of fatal work-related accident in the construction sector in Turkey. Therefore, occupational health and safety issues are very important for the construction sector. Although, the academic studies in Turkey about examining the issues of occupational health and safety in the construction sector are many, to the best of our knowledge, there is not any academic study addressing the occupational health and safety issues about highways constructions. Therefore, the aim of this study is to raise the awareness of occupational health and safety issues in highways constructions. Some statistical findings about work-related accidents occured in highways constructions in Turkey are provided and the reasons behind those accidents are investigated. Moreover, precautions necessary for preventing those work-related accidents are provided. Furthermore, the sources of economic damages which caused by work-related accidents in occupational life are also mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10475
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459145.pdf7.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons