Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10474
Başlık: Nokta direnç kaynağı uygulanan farklı çeliklerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of mechanical properties of different steels that applied spot resistance welding
Yazarlar: Ertan, Rukiye
Aras, Sedat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bakalite alma
DP800
Ductibor 500
Nokta direnç kaynağı
Usibor 1500
Vikers sertlik ölçümleri
Yüzey parlatma işlemleri
Bakelite process
Spot resistance welding
Vikers hardness measurement
Surface polishing process
Yayın Tarihi: 20-Haz-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aras, S. (2016). Nokta direnç kaynağı uygulanan farklı çeliklerin mekanik özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada üç farklı yüksek dayanımlı çelik malzemeye farklı akım değerleri altında direnç nokta kaynağı uygulanmıştır. Tez kapsamında birbirlerinden farklı özellikteki Usibor 1500, Ductibor 500 ve DP800 malzeme grupları incelenmeye çalışılmıştır. Bu tez çalışmasında nokta direnç kaynağı yapılan numunelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kaynak edilen numunelerden birer adedi uygun büyüklükte kaynak bölgelerinden bakalite alınıp uygun yüzey parlatma işlemleri uygulanmıştır. Daha sonra Vikers sertlik ölçümleri yapılmış bunun sonucunda kaynak bölgesi ve çevresindeki sertlik değişimleri görülmeye çalışılmıştır. Numuneler uygulanan akım değerlerine göre gruplandırılmıştır ve çekme testleriyle dayanımları ölçülmeye çalışılmıştır. Başlıca üç malzeme grubu kendi aralarında ve birbirleri arasında kaynak işlemine tabi tutulmuştur. Çalışmada kullanılan farklı çeliklerin nokta direnç kaynak edilebilirliği, farklı metallerin birbirleri ile kaynak edilebilirlikleri, farklı kaynak akım değerleri altında gösterdikleri mekanik değişimler incelenmeye çalışılmıştır. Mekanik özelliklerdeki değişimler bu çalışmada sertlik ölçümleriyle ve çekme deneyleriyle gösterilmeye çalışılmıştır.
In this study, spot resistance welding was applied to three different high-strenght steel materials with different current values. Usibor 1500, Ductibor 500 and DP800 material groups that have different material specious, was investigated in this thesis. The aim of thesis is investigation of mechanical property of spot resistance-welded samples. Suitable surface polishing was performed to one set of welded samples in the mounting unit. After surface polishing applied, Vikers hardness measurement was done and hardness change was observed in the welded and surrounding area of materials. Samples were classified according to current value and material strenght was measured with tensile strenght test. Three material groups (Usibor 1500, Ductibor 500 and DP800) were welded each other and in addition to this, welding process was also applied each material groups seperately. In this study, applicability of spot resistant welding to steels, possibility of welding three materials groups each other and also practically of welding of these materials separately issues were discussed. Beside this, change of material properties of steels with different current values was also discussed with this thesis. In this study, change of mechanical property of materials was investigated with the measurement of hardness and tensile strenght of materials.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10474
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
459143.pdf3.59 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons