Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10470
Title: Taşıtlarda kablo akım taşıma kapasitelerinin benzetimlerle belirlenmesi ve farklı sıcaklıklar için deneysel olarak doğrulanması
Other Titles: Determination of vehicle cable current capacities by simulations and experimental validation for different temperatures
Authors: Yılmaz, Güneş
Bakcan, Muhammed Rafet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kablolama
Kablo demeti
Otomotiv
Sonlu elemanlar metodu
Akım taşıma kapasitesi
Harness
Wiring
Automotive
Current carrying capacities
FEM
Issue Date: 17-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bakcan, M. R. (2016). Taşıtlarda kablo akım taşıma kapasitelerinin benzetimlerle belirlenmesi ve farklı sıcaklıklar için deneysel olarak doğrulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araçlarda kullanılan kablolar yakıt etkinliği, araç performansı ve araç güvenliği açısından dolaylı olarak önemlidir. Kabloların araç içerisindeki kullanım yerine ve ortam şartlarına göre uygun olarak seçimi ile araç toplam ağırlığı optimum düzeyde tutar ve fazla yakıt tüketimi azaltılmış olur. Bununla birlikte kötü ortam şartlarında aracın kullanımında uygun kablonun seçimi ile kablo sisteminde olabilecek olası yangınların önüne geçilerek güvenlik sağlanır. Bu tez çalışmasında araç içerinde kullanılan modüllere giden tek damarlı bakır kabloların kesitlere göre maksimum akım taşıma kapasitesi belirlenmiştir. İlk olarak benzetimler ile kablo çapına göre maksimum akımlar hesaplanmıştır. Çıkan sonuçlar sonlu elemanlar metodu kullanılarak modellenen geometri üzerinde denenerek düzeltme faktörü elde edilmiştir. Sonlu elemanlar metodu ile bilgisayar ortamında yapılan simülasyonda elde edilen sonuçlar deneysel olarak örnek kablolar üzerine uygulanmıştır. Son olarak deneysel ve simülasyon ile elde edilen termal ve elektriksel sonuçlar karşılaştırılmıştır.
Cables used in vehicle is important indirectly for fuel efficiency, vehicle performance and vehicle safety. Optimum cable and cable size selection by user and environmental conditions in the vehicle reduce the total weight of the vehicle and it leads to reduce fuel consumption. However, the use of the vehicle in difficult environment conditions that may select of the appropriate cable wiring which prevents possible fire and that provides safety conditions. In this thesis, current carrying capacities were determined in single core automotive cables which is used in vehicles. Firstly, current carrying capacities accordance with cable size were determined with mathematical models. Obtained results were used in finite element methods and correlation factors were added on obtained results. Finite elements methods simulation results were applied to the sample cables in the testing apparatus . Finally, mathematical, simulation and experimental thermal and electrical results were compared.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10470
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459138.pdf7.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons