Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10466
Title: Otomotiv kayar kapı mekanizmalarında ağırlık optimizasyonu
Other Titles: Weight optimization of automotive sliding door mechanisms
Authors: Kaya, Necmettin
Balaban, Görkem Buğra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kayar kapılar
Sonlu elemanlar metodu
Yapısal optimizasyon
Topografi optimizasyonu
Deney tasarımı metodu
Ağırlık azaltma
Sliding doors
Finite element method
Structural optimization
Topography optimization
Design of experiments
Weight reduction
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Balaban, G. B. (2011). Otomotiv kayar kapı mekanizmalarında ağırlık optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Kayar kapılar, araçlarda kapı açılma ve kapanma işleminin yatay hareket eden bir sistem ile sağlandığı kapı çeşididir. Yarattığı avantajlardan dolayı, binek araçlardaki uygulamaları gün geçtikçe artmaktadır. Otomotiv endüstrisinde, ürün tasarımı aşamasında üretim maliyeti, ürün performansı, ağırlık gibi konular düşünülerek parçalar üzerinde optimizasyon çalışmaları yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, Rollmech Automotive firması tarafından üretilen, binek arac kayar kapı mekanizma ve kızakları incelenmiş, sistemin önemli bir parçası olan, alt mekanizma saclarında, optimizasyon yöntemleri kullanılarak iyileştirme çalışması yapılmıştır. Bu tez çalışmasında amaç, hem yapının mukavemet açısından iyileştirilmesi hem de ağırlık tasarrufu sağlanmasıdır. Proje esnasında sayısal analiz programları, optimizasyon yöntemleri ve deney tasarımı metodu kullanılmıştır. Çalışma sonucunda alt mekanizma performansı hem direngenlik hem de ağırlık olarak optimize edilmiş, kullanılan yöntemlerin sonraki ürün geliştirme çalışmaları için bir örnek teşkil etmesi sağlanmıştır.
Sliding door is a kind of automotive door, which works with a horizontal movement on vehicles. With every passing day, the applications of sliding doors are increasing at passenger cars. Optimization studies of production cost, product performance and weights are becoming widespread at automotive industry. In this study, a passenger car sliding door mechanisms and tracks were analysed which are produced by Rollmech Automotive Company. The optimization studies were performed for lower mechanism sheet parts which is the important section of sliding door mechanism. The main aim of this thesis is to optimize of product strength and weight reduction of the door mechanism. During the study, numerical analysis softwares, optimization techniques and design of experiment methods have been used. Finally, lower mechanism product performance and weight were optimized and the methodology has been given on an example for future product developments.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10466
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302458.pdf5.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons