Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10459
Title: Bazı dokuma kumaşları oluşturan ipliklerin kumaştaki konumları değiştirilmeden sökülmüş durumlarının reflektans değerleri ile kumaş reflektans değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the relation between the reflectance values of yarns in some woven fabric structures when measured individually and in fabric form
Authors: Alpay, Halil Rifat
Akgün, Mine
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Kumaş reflektansı
İplik reflektansı
Kumaş örtme faktörü
İplik örtme faktörü
Kumaş yapısal parametreleri
Dokuma kumaş
Fabric percent reflectance
Yarn percent reflectance
Fabric cover factor
Yarn cover factor
Fabric constructional parameters
Woven fabric
Issue Date: 19-Sep-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akgün, M. (2011). Bazı dokuma kumaşları oluşturan ipliklerin kumaştaki konumları değiştirilmeden sökülmüş durumlarının reflektans değerleri ile kumaş reflektans değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, farklı yapısal parametrelere sahip dokuma kumaşların reflektans (yansıma) değerlerinin iplik sıklığı, iplik numarası, ipliği oluşturan filament sayısı ve/veya inceliği, örgü yapısı ve kumaş oluşumunda kullanılan çözgü ipliği gerginliği gibi doğrudan yapısal parametrelerdeki değişimlerden ve dolaylı olarak kumaş örtme faktörü, teorik kumaş yüzey alanı, kumaş yüzey pürüzlülüğü, kumaş dengesi, kumaş yoğunluğu, kumaş gözenekliliği ve buna bağlı hava geçirgenliğindeki değişimlerden ve kumaşların reflektans ölçümleri sırasında kullanılan kumaş kat sayısındaki değişimlerden ne şekilde etkilendiği deneysel olarak incelenerek, kumaş reflektans değerlerinin kumaş yapısını oluşturan çözgü ve atkı ipliklerinin reflektans değerlerine bağlı olarak ifade edilebileceği matematiksel eşitliklerin kurulması ve kurulan eşitliklerin geçerliliğinin farklı kumaş yapıları üzerinde deneysel olarak incelenerek uygunluğunun gösterilmesi amaçlanmıştır.Deneyler sonucunda elde edilen verilerden, kumaş reflektans değerlerinin kumaşı oluşturan ipliklerin reflektans değerlerinin birebir toplamı olmayıp bir katsayı dahilinde kumaş reflektans değerlerini oluşturduğu, bu katsayının hangi parametrelere bağlı olarak elde edilebileceği üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, kumaş reflektans değerlerinin kumaş örtme faktörü ve teorik kumaş yüzey alanı değerleri ile yaklaşık aynı orantıda değişim gösterdiği göz önüne alındığında, kumaş reflektans değerlerinin kumaşı oluşturan ipliklerin reflektans değerlerine ipliklerin örtme faktörlerinin veya teorik yüzey alanlarının, kumaş örtme faktörlerine veya teorik kumaş yüzey alanlarına oranı dahilinde etki ettiği bulunmuş ve kumaş reflektans değerlerinin kumaşı oluşturan ipliklerin reflektans değerlerine ve kumaş yapısal parametrelerine bağlı olarak tahminlenebilmesinin sağlanabileceği matematiksel eşitlikler öngörülmüştür. Önerilen eşitlikler beyaz kumaşların dışında renkli kumaş yapıları üzerinde (renkli çözgü ve atkı iplikleri ile dokunan renkli yapılar ve farklı renklerde boyanmış renkli yapılar) denenerek beyaz kumaşlar için öngörülen matematiksel eşitliklerin renkli yapılar üzerinde de uygulanabilirliği gösterilmiştir.
In this thesis focuses on the assessment of the relation among constructional properties, percent reflectances and cover factors of fabrics woven from polyester yarns. A novel equation for the calculation of the relation between percent reflectance and fabric cover factor was proposed and the usage of the equation was assessed by reflectance measurements.Polyester fabrics having different constructional parameters were used and the fabrics differed from each other by their cover factors. The warp yarn type and count, warp density and warp yarn twist were the same but weft yarn count, weft yarn fiber count and weft density were different for the fabrics in the experimental sub-groups.The reflectance measurements were conducted on the pretreated but undyed white fabric samples as well as on the individual yarn systems of the same fabrics. Fabrics with the same cover factors exhibited different percent reflectances. Reflectances were found to be dependent on the cover factor as well as on yarn fiber fineness, yarn count, yarn density and fabric weave. The changes in crimp of the yarns according to different construction parameters also governed the changes in percent reflectances of fabric surfaces.The proposed equation was tested according to different fabric construction parameters and it was concluded that fiber fineness and weave pattern were among the most important parameters which govern the total light reflectances from the fabric surfaces, although they are not incorporated in the calculation of the fabric cover factors. The proposed equation was used to explain the effects of these components on the reflectance behavior of the fabric surfaces and on fabric cover.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10459
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302453.pdf19.34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons