Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10458
Title: Seçilen bir parçaya ait plastik kalıp tasarımı
Other Titles: Plastic mold design for a selected part
Authors: Bayram, Ali
İdrizoğlu, İlyaz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Geri enjeksiyon
Geri basınç/sıkıştırma
Kalıp içi dekorasyon
Kalıp içi laminasyon
Back injection
Back compression
In mold decoration
In mold lamination
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İdrizoğlu, İ. (2011). Seçilen bir parçaya ait plastik kalıp tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gelişen dünya koşullarıyla birlikte çeşitlenen ürün yelpazesi, istenen ürün kalitesi ve miktarı seri üretim makinelerinden olan kalıpları vazgeçilmez kılmıştır.Enjeksiyon kalıplama en geniş üretim yelpazesine sahip polimer işleme yöntemlerinden biridir. Karmaşık tasarımlara cevap verilebilmesi konvansiyonel yöntemlerle mümkün olmadığından, parçanın kalıptan çıkmasından sonra ikincil işlemleri de tek adımda yapabilmeyi kapsayacak şekilde, her geçen gün gelişerek ileri kalıplama teknikleri araştırılmaktadır.Bu tez çalışmasında, başta otomotiv sanayisinin taleplerini karşılamak üzere araştırılmış ileri kalıplama yöntemlerinden "Kalıp İçi Kumaş Kaplama" yöntemi irdelenmiştir. Kalıp içi kumaş kaplamanın başlıca yapılabildiği üç yöntem incelenmiş, kendi aralarında karşılaştırılmış ve her üçünün içinden birbiriyle uyumlu olabilecek özelikleri bir arada yeni bir yöntemde toplayarak, yöntem iyileştirmesine gidilmiştir. Ayrıca bu yöntemin ihtiyacı olan ekipman, kaplama malzemesi çeşitleri ile özellikleri ve kalıp tasarımı hakkında çeşitli yenilikler göz önüne sunulmuştur.
The variety of the products changing due to the improving world conditions the required quality and amount of the product have caused the molds of the serial production machinery to be vital.Injection molding is one of the methods of polymer processing which has the largest range of production. Being impossible to respond to complicated designs with conventional ways, advanced molding techniques have been being investigated growingly each passing day in such a manner that it will include to be able to do the subprocesses in one step after the item extrudes from the mould.In this thesis study, In Mould Decoration method which is one of the advanced molding techniques and which was investigated to meet the demands of mainly automotive industry has been examined. Three methods that in mold decoration can be achieved chiefly with have been analyzed, compared between eachother, gathering compatible specialities which these three methods have with one another in a new method, process improvement has been applied. Besides, various innovations about mold design, kinds and specialities of coating material and equipment that this method needs have been displayed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10458
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302452.pdf4.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons