Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1045
Title: Ahmed Emîn'in hadise bakışı
Other Titles: Ahmed Emin's view on the hadith
Authors: Kahraman, Hüseyin
Öz, Betül
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Hadis Bilim Dalı.
Keywords: Ahmed Emîn
Ahmed Emin
Hadis
Fecru’l-İslâm
Fecru’l-İslam
Duha’l-İslâm
Duha’l-İslam
Zuhru’l-İslam
Hadith
Fajru’l Islam
Dukha’l Islam
Zuhru’l Islam
Issue Date: 15-May-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Öz, B. (2018). Ahmed Emîn'in hadise bakışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: "Ahmed Emîn'in Hadise Bakışı" adlı tezde genel olarak Mısırlı eğitimci, tarihçi, yazar Ahmed Emîn'in (1886-1954) Fecru'l-İslâm, Duha'l-İslâm ve Zuhru'l-İslâm eserleri esas alınarak, müellifin hadis ilmi, hadisin dindeki yeri ve hadisler hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Tezin giriş kısmında ise Ahmed Emîn'in düşünce yapısının gelişmesinde önemli etkilere sebep olan yaşadığı döneminin özelliklerinden kısaca bahsedilmiş ve hayatına yer verilmiştir. Birinci bölümde Ahmed Emîn'in, yaşadığı dönemdeki hadis anlayışına, hadis tarihi ile ilgili; hadisin tanımı, değeri, özellikleri, hadislerin yazılması, hadis uydurmacılığı, hadis tedvini gibi konulara yer verilmiştir. İkinci bölümde Ahmed Emîn'in sened ve metin tenkidi hakkındaki görüşlerine yer verilmiş ve bazı itirazlarda bulunulmuştur. Sonuç kısmında ise elde edilen verilerin ışığında değerlendirmeler yapılmıştır
This thesis which is based especially on the three works of Egyptian educator, historian, writer Ahmet Emin (1886-1954) named Fajru'l Islam, Dukha'l Islam and Zuhru'l Islam, investigates the views of Ahmed Emin on ilmu'l-hadith importance of hadith in religion and his approaches on hadiths. This study consists of an Introduction and two main chapters. In Introduction, is staded that the biography of Ahmed Emin and the characteristics of his own time which made major contribution to advance his mentality. In the Chapter One, are included in the topics of understanding of hadith and history of hadith in the time he lived, definition and value of hadith, characteristics, writing down of hadiths, the fabrication of hadith, recording of hadith etc. In the Chapter Two, Ahmed Emin's views on sanad and matn criticizm is explained and some critics/objections has been directed. Conclusion makes evaluations in the light of the informations about the subject.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1045
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
506259.pdf3.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons