Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10442
Title: Boyanmış poliester kumaşlarda bazı renk haslıklarının değişim kinetiğinin renk ölçümleri ile araştırılması
Other Titles: Investigation of some colour fastness properties of dyed polyester fabrics by colour measurements
Authors: Becerir, Behçet
Yalçın, Yeliz
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Dispers boyarmadde
Poliester
Renk ölçümü
Poliester boyama
Renk farklılıkları
Yıkama haslığı
Su haslığı
Asit ter haslığı
Alkali ter haslığı
Disperse dye
Poliester fabric
Colour measurement
Dyeing poliester
Colour difference
Washing fastness
Water fastness
Acid perspiration fastness
Alkali perspiration fastness
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalçın, Y. (2011). Boyanmış poliester kumaşlarda bazı renk haslıklarının değişim kinetiğinin renk ölçümleri ile araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada poliester kumaşların dispers boyarmaddelerle boyanması ve tekrarlı haslık testlerinin uygulanması ile kumaş renk değerleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Deneysel çalışmada iki farklı yapıdaki ve her yapıdan beş farklı renkteki dispers boyarmadde ile boyama deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerde boyarmaddenin üç farklı konsantrasyonunda çalışma yapılmıştır. Boyama prosesi boya üreticisi firma tarafından tavsiye edilen proses ve kimyasallar ile yapılmış ve boyamalar standart kabul edilmiştir. Boyama işlemini takiben kumaşlara yirmişer tekrarlı yıkama, su, asit ve alkali ter haslıkları uygulanmış ve bu testlerin renkler üzerine etkileri ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar grafikler ve tablolar halinde gösterilmiştir. Elde edilen verilerle farklı yapıdaki boyarmaddelerle kumaşlara uygulanan tekrarlı testlerin kumaş üzerindeki renk değerlerine etkileri incelenmiştir.
In this research disperse dyed polyester fabrics were subjected to repeated colour fastness tests and the results were evulated by colour measurements. In the experimental part disperse dyes of two different structures and five different hues were used. At three different dyeing concentrations. The dyeing procedures were performed according to the instructions of the producers. After the dyeing wash, water, acid and alkali perspiration fastness tests were applied to the fabric samples for twenty times. Colour measurements were performed after each test and results were presented in colour coordinates and colour difference.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10442
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302444.pdf10.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons