Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10419
Title: Bursa- Keles ilçesi Kıranışıklar Köyü halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin incelenmesi
Other Titles: A study of folk literature and folklore works from the district of Bursa- Keles Kıranışıklar Village
Authors: Taş, Hülya
Şahin Sevdi, Ezgi
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Halk Bilimi Anabilim Dalı/Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: Keles
Halk Edebiyatı
Folklor
Kıranışıklar Köyü
Iranışıklar Village
Folk literature
Folklore
Issue Date: 26-Jun-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevdi, E. Ş. (2015). Bursa- Keles ilçesi Kıranışıklar köyü halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Kıranışıklar köyünün halk edebiyatı ve halk bilimi ürünleri derlenip incelenmiştir. Yazılı kaynaklarda yer almayan ancak halk arasında varlığını sürdüren bazı sözlü kültür ürünlerinin nesilden nesile aktarımını sağlayabilmek için halk edebiyatı ve halk bilimi ürünlerinin sistematik biçimde derlenip kayda geçirilmesi son derece önemlidir. Çalışma halk edebiyatı ve halk bilimi ürünlerinin toplanması açısından ne kadar önemliyse, bölge halkının geçmişine ışık tutması bakımından da faydalıdır. Bu çalışma bir alan araştırmasıdır. Saha çalışmaları sırasında gözlem, görüşme, örnek olay teknikleri kullanılarak derlemeler yapılmıştır. Derlenen bilgiler değerlendirilmeye başlamadan önce Kıranışıklar köyünün ve içinde bulunduğu Keles ilçesinin tarihiyle birlikte coğrafi yapısı, iklimi, nüfusu, ekonomik durumu, etnik yapısı ve sosyokültürel hayatı hakkında sözlü ve yazılı kaynaklardan yararlanılarak elde edilen bilgiler birinci bölümde verilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın esasını oluşturan ikinci ve üçüncü bölümlerde sahada derlemeler yoluyla elde edilmiş olan Kıranışıklar köyü halk edebiyatı ve halk bilimi malzemeleri çeşitli şekillerde incelenmiştir.
This study puts emphasis on the collection and the analysis of the folk literature and folklore products in the village of Kıranışıklar, Keles in Bursa. It is significantly important to collect and file the products of folk literature and folklore systematically in order to pass down some oral culture products which don't appear in written resources but still exist in public. This study is helpful not only for the collection of folk literature and folklore products but also for the illumination of the local community's past. This study is a fieldwork. In due course of the fieldwork, there have been the collections by using observations, interviews, and case studies. Before evaluating the collected research, this study presents the information about history, topography, climate, population, economical condition, ethnicity, and socio-cultural state of both Kıranışıklar Village and Keles District of Bursa. In the second and third parts which form the basis of the study, the folk literature and folklore materials of Kıranışıklar Village are diversely examined with the help of the collections in the field.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10419
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427361.pdf6.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons