Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10407
Title: Türkiye'de İslamcı toplumsal hareket ve sendikacılık: Hak-İş ve alternatif mücadele pratikleri
Other Titles: Islamic social movement and unionism in Turkey: Hak-İş and alternative striving practices
Authors: Baştürk, Şenol
Temel, Kemal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Hak-İş
Sendikal hareket
Muhafazakarlık
Toplumsal hareket
Union movements
Conservatism
Social movements
Issue Date: 4-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Temel, K. (2017). Türkiye'de İslamcı toplumsal hareket ve sendikacılık: Hak-İş ve alternatif mücadele pratikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Türkiye'de muhafazakâr bir işçi örgütlenmesi olan Hak-İş incelenmektedir. Burada Hak-İş ele alınırken büyük ölçüde İslamcı toplumsal hareketin oluşumu, şekillenişi ve hareketin işçi örgütlenmesine yansıması olan Hak-İş konfederasyonu analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde İslamcı toplumsal hareketin ortaya çıkış süreci, gelişimi ve yükselişi ele alınmaktadır. Bu bağlamda hareketin, siyasal ve sosyal yapıya yansıyan biçimleri ayrı ayrı analiz edilmeye çalışılmıştır. Bunun ardından çalışmanın esas konusu olan Hak-İş'in kuruluşuna giden süreçleri belirlemek açısından Türk Endüstri İlişkileri sistemi ve Türk Sendikal hareketin yapısı açıklanmaya çalışılmıştır. Son bölümde Hak-İş'i oluşturan süreçler, bir üst örgütlenme olarak konfederasyonun oluşumu, şekillenişi ve taban bulmasının arkasındaki etkenler analiz edilmeye çalışılmıştır.
This study focused on HAK-IS as an aspect on conservative labor organizations. Main analytical approach and scaffolding of thus research appointed to HAK-IS which has been parts of Islamic social movements, social configuration of Islamic roots and Islamic reflections on labor organizations. The first chapter of this study adopted process about emergence, progress and increase of Islamic social movements and also attempt to seemingness of this movements on social and political structure separately. The following chapter deals with tendencies and structure of industrial relations in Turkey and general characteristics of Turkish unions which are structural effects on nascence of HAK-IS. Understanding emerging patterns related to syndication of HAK-IS;factors about being prominent confederation in Turkey; embodiment of confederation on social floor has been some issues in final chapter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10407
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427441.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons