Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10401
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaya, Pir Ali-
dc.contributor.authorÇetin Aydın, Gülşen-
dc.date.accessioned2020-04-16T06:38:55Z-
dc.date.available2020-04-16T06:38:55Z-
dc.date.issued2017-11-24-
dc.identifier.citationAydın, G. Ç. (2017). Amartya Sen'de özgürlük, eşitlik ve adalet: Sosyal haklar açısından bir değerlendirme. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10401-
dc.description.abstractBu çalışma özgürlük, eşitlik, adalet ve sosyal hak kavramlarını Amartya Sen'in bakış açısıyla irdelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, insanı esas alan bu kavramları hümanist ve etik bir bakış açısı olan Sen'in görüş ve düşünceleri çerçevesinde anlama çabasını içermektedir. Çalışmada özgürlük, eşitlik, adalet ve sosyal hak kavramlarının literatürdeki yeri ve Sen'in bu kavramlarla ilişkilendirilebilecek olan yaklaşımları ele alınmaktadır. Tezde Sen'in yaklaşımları özgürlük, eşitlik, adalet ve sosyal hak kavramları çerçevesinde irdelenmektedir. Bu doğrultuda Sen'in özgürlük görüşünün pozitif özgürlük, eşitlik düşüncesinin faydacı eşitlik, adalet görüşünün tarafsız seyirci ve sosyal hak düşüncesinin yapabilirlikler üzerine şekillendiğini söylemek mümkündür. Sen'in bu kavramlara ilişkin görüşü toplumsal düzenlemeler için geniş bir bakış açısı sunmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThis study aims to investigate the concepts of freedom, equality, justice and social right from the view point of Amartya Sen. It includes the endeavor of understanding these human based concepts from the framework of Amartya Sen's humanistic and moral thoughts. The study deals with the place of the concepts of freedom, equality, justice and social right in the academic literature and Sen's approaches related to these concepts. In the thesis, Sen's approaches are examined through the framework of the concepts of freedom, equality, justice and social right. Accordingly, it is possible to assert that Sen's view of freedom is based on positive freedom, his view of equality is based on pragmatic equality, his view of justice is based on neutral audience, and his view of social right is based on capabilities. Sen's opinions about these concepts provides a wide range of perspective for social regulations.en_US
dc.format.extentVIII, 305 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEşitliktr_TR
dc.subjectÖzgürlüktr_TR
dc.subjectSosyal Haklartr_TR
dc.subjectAdalettr_TR
dc.subjectAmartya Sentr_TR
dc.subjectEqualityen_US
dc.subjectFreedomen_US
dc.subjectSocial Rightsen_US
dc.subjectJusticeen_US
dc.titleAmartya Sen'de özgürlük, eşitlik ve adalet: Sosyal haklar açısından bir değerlendirmetr_TR
dc.title.alternativeFreedom, equality and justice in Amartya Sen: An evaluation in terms of social rightsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484182.pdf
  Until 2020-12-09
3.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons