Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10390
Title: Stefan Zweig ve Şevket Süreyya Aydemir'in politik biyografilerinin mukayeseli incelemesi
Other Titles: A comperative study of Stefan Zweig's and Şevket Süreyya Aydemi̇r's political biographies
Authors: Sınar Uğurlu, Alev
Koçyiğit, Fırat Ender
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı/Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı.
Keywords: Biyografi
Politik biyografi
Stefan Zweig
Şevket Süreyya Aydemir
Mukayeseli inceleme
Karşılaştırmalı edebiyat
Biography
Political biography
Comperative study
Comperative literature
Issue Date: 19-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koçyiğit, F. E. (2018). Stefan Zweig ve Şevket Süreyya Aydemir'in politik biyografilerinin mukayeseli incelemesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: "Yaşam yazını" anlamına gelen "biyografi" türü edebiyatın en eski türlerinden biridir. Biyografinin konu alanı giderek genişlemiş, nihayetinde günümüzde her insan biyografi kişisi olabilme potansiyeline kavuşmuştur. Hükümdarların, politikacıların, komutanların hayatlarını anlatan "politik biyografi" ise biyografinin en köklü alt türlerinden biridir. Edebiyat ve tarihi birleştiren bu alt tür, okurlarına keyifli bir hikâye sunmanın yanında tarihî gerçeklerin geniş okur çevrelerince öğrenilmesini de sağlar. Yirminci yüzyılda bu alttürün en başarılı örneklerinden bazılarını Alman edebiyatında Stefan Zweig, Türk edebiyatında Şevket Süreyya Aydemir vermiştir. Bu çalışmada öncelikle dünya ve Türk edebiyatlarında biyografi türünün gelişimine değinilmiş, daha sonra Stefan Zweig ve Şevket Süreyya Aydemir'in politik biyografileri işledikleri hikâyenin tematik değeri, yazarın biyografi kişisiyle kurduğu ilişkinin yakınlığı, zaman kullanımı, üslup yönünden incelenmiş ve son olarak aralarında bir tesir ilişkisi olup olmadığı tespit edilmiştir.
"Biography", which means, "life writing", is one of the most long-established literary genres. Subjects of this genre has been increasily diversified. Nowadays, everyone has the potantial to become a subject for a biography. "Political biography" which relates the lives of rulers, politicians, commanders is one of the most popular sub-genres of biography. This subgenre that gathers literature and history together, promises enjoyable stories as well as providing its readers historical knowledge. Some of the most successful examples of this subgenre were written by Stefan Zweig in German literature and Şevket Süreyya Aydemir in Turkish literature in the 20th century. In this study, the historical progress of the biography genre in the world and Turkish literature was touched upon; then the political biographies of Stefan Zweig and Şevket Süreyya Aydemir was reviewed according to their themes, relationship between the writers and subjects, use of time and language. Lastly, it was determined whether there is an influence between these two authors.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10390
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484170.pdf2.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons