Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10389
Title: Mısır Kıpti Kilisesi ve günümüzdeki durumu
Other Titles: Coptic-Orthodox Church of Egypt and current situation
Authors: Tarakçı, Muhammet
Sert, Ekrem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Anabilim Dalı.
Keywords: Mısır
Ortodoks Kıptİ kilisesi
Hıristiyanlık
Kadıköy konsili
Müslüman-Hıristiyan ilişkileri
Egypt
Coptic Orthodox church
Christianity
Council of Chalcedon
Muslim-Christian relations
Issue Date: 21-Aug-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sert, E. (2017). Mısır Kıpti Kilisesi ve günümüzdeki durumu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Mısır Ortodoks-Kıpti Kilisesi, Hıristiyanlık içerisinde kendine has duruş ve tutumu ile her zaman farklı olmuştur. Kadıköy Konsili'ne (MÖ. 451) kadar geçen süreçte teolojik tartışmaların merkezinde olan Kıpti Kilisesi, bu konsil ile birlikte Roma ve Bizans (İstanbul) Kiliselerinden ayrılmış, Doğu Kiliseleri içerisinde milli bir kilise haline gelmiştir. On beş asırlık tecrübe sonunda İslâm medeniyeti sınırları içerisinde dil ve kültür olarak Müslümanlar ile beraber hareket eden Mısır Kıpti Kilisesi, günümüzde de tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Mısır içerisinde yaşayan Kıptiler büyük ölçüde birlikte yaşamayı benimsemiş iken, Mısır dışında yaşayan, diaspora olarak adlandırılan Kıptiler, bu birlikte yaşama kültürünü dışarıdan gelen tazyiklerle kimi zaman zedeledikleri görülmektedir.
Coptic-Orthodox Church of Egypt has always been in a different place with its own stance and attitude. Having been in the eye of the storm until the Council of Chalcedon (AC 451), the Coptic Church separated from the churches of Rome and Costantinople after this council, and became independent national church like other Eastern Churches. Throughout almost fifteen centuries together, the Coptic Church has acted jointly with Muslims in the Muslim civilization culturally and linguistically. Matters about this church are still issues of conflict today. While Copts in Egypt have adopted and practiced living together, Coptic diaspora has damaged this culture of living together from time to time.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10389
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484168.pdf
  Until 2021-02-21
1.92 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons