Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10379
Title: Ferromanyetik amorf tellerde yüzeyin kimyasal malzemeler ile kaplanmasının çok büyük manyetik empedansa etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of giant magneto impedance effect on ferromagnetic amorphous wires coated with chemicals to the surface
Authors: Derebaşı, Naim
Çaylak, Osman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Fizik Anabilim Dalı.
Keywords: Amorf tel
SILAR
GMI
Amorphous wire
Issue Date: 25-Mar-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çaylak, O. (2016). Ferromanyetik amorf tellerde yüzeyin kimyasal malzemeler ile kaplanmasının çok büyük manyetik empedansa etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Demir (Fe) ve kobalt (Co) esaslı ferromanyetik amorf tellerde, asfalten ve kobalt bileşikleri ile kaplamanın çok büyük manyetik empedansa etkisi deneysel olarak incelendi. Bu çalışmada, ferromanyetik amorf tellerin kaplanmasında, ardışık iyon tabaka adsorpsiyon ve reaksiyon (SILAR) tekniği kullanıldı. Bu yöntem temel olarak çözeltideki iyonların adsorpsiyonu, reaksiyonu ve her bir daldırma işlemi sonrasında çözeltideki homojen olmayan çökelmeden kaçınmak için saf su ile durulama işleminden ibarettir. Amorf tellerin üzerindeki organik tabaka kalınlığı yaklaşık 1 µm olarak belirlendi. Kaplanmış ve kaplanmamış örneklerde çok büyük manyetik empedans (GMI) oranı ölçüldü. Her bir örnek için çalışma frekansı belirlendi. Çalışma frekansı değerleri yaklaşık 4 ve 5 MHz olarak ölçüldü. Kaplanmamış ve kaplanmış amorf tellerde %GMI değerindeki değişim %92 ile %226 arasındadır. Bu değişimin sebebi amorf tellerin domain yapısı ve domain duvarı hareketleridir.
Influence of organic coating on the giant magneto impedance effect was experimentally investigated in asphaltene and cobalt complex-coated iron (Fe) and cobalt (Co) based ferromagnetic amorphous wires. In this study, Successsive Ionic Layer Adsorption and Reaction (SILAR) technique was used for ferromagnetic amorphous wires coating. This method mainly based on the adsorption and reaction on the ions from the solution and rinsing between every immersion with deionised water to avoid homogeneous precipitation in the solution. The organic layer on amorphous wires were determined to be about 1 µm thick. The giant magneto impedance effect (GMI) ratio was measured uncoated and organic complex coated samples. There exists an optimum frequecy where the GMI ratio has a maximum for each sample investigated. This optimum frequency corresponds to about 4-5 MHz at the samples. It is observed that GMI% value for uncoated and coated samples changes from 92% to 226% , respectively. The reason for changes are domain structure and domain wall motion.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10379
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459133.pdf3.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons