Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10343
Title: Paralitik lagoftalmi tedavisinde üst gözkapağı müller kas eksizyonu alt gözkapağı kıkırdak greft ile yükseltme
Other Titles: Müller muscle excision associated with lower eyelid elevation using an auricular cartilage graft treatment at paralytic lagophthalmos
Authors: Yazıcı, Bülent
Çiçek, Serhat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Paralitik lagoftalmi
Alt gözkapağı ektropiyonu
Üst gözkapağı retraksiyonu
Müller kas eksizyonu
Kulak kıkırdak grefti
Paralytic lagophthalmos
Lower eyelid ectropion
Upper eyelid retraction
Müller muscle excision
Auricular cartilage graft
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiçek, S. (2016). Paralitik lagoftalmi tedavisinde üst gözkapağı müller kas eksizyonu alt gözkapağı kıkırdak greft ile yükseltme. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Fasiyal paralizili hastalarda alt gözkapağı ektropiyonu üst gözkapağı retraksiyonuyla birlikte olduğunda, paralitik lagoftalmi şiddetlidir ve keratopati riski yüksektir. Bu çalışmada, aynı seansta üst gözkapağı Müller kası eksizyonuyla ve kulak kıkırdak greftiyle alt gözkapağı yükseltme ameliyatı geçiren şiddetli paralitik lagoftalmili hastalarda tedavi sonuçları gözden geçirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Ocak 2008 - Nisan 2016 arasında, unilateral paralitik lagoftalmi nedeniyle üst gözkapağı Müller kası eksizyonu ve kıkırdak greftiyle alt gözkapağı yükseltme ameliyatı geçiren 16 hastanın dosyası incelendi. Derlenen veriler, hasta yaşı, cinsiyeti, paralitik lagoftalminin etyolojisi ve süresi, ameliyattan önce ve sonraki kapak aralığı, kenar-refleks uzaklığı ve lagoftalmi miktarı, biyomikroskopik oküler yüzey bulguları, anestezi şekli, komplikasyonlar, ek cerrahi tedavi ihtiyacı ve izlem süresini içerdi. Ek cerrahi tedaviler geçiren, dosya verileri eksik olan ve/veya izlem süresi 6 aydan kısa olan hastalar çalışmadan çıkartıldı. Sonuçlar: Onbeş hastanın 8'i kadın, 8'i erkekti (ortalama yaş: 49,3 yıl; yaş aralığı: 32-69 yıl). Ameliyattan önce ortalama kapak aralığı 12,5 ± 1,8 mm, lagoftalmi miktarı, 8,4 ± 3,2 mm'di. Ameliyattan sonra son izlem muayenesinde, bu değerler, sırasıyla, 7,8 ± 0,8 mm ve 2,3 ± 1,5 mm'di (p<0,001 ve p<0,001). Ortalama izlem süresi 30 aydı (veri aralığı: 9 - 84 ay). Tartışma: Üst gözkapağı Müller kası eksizyonuyla kombine olarak kıkırdak greftiyle alt gözkapağının yükseltilmesi, şiddetli paralitik lagoftalmili gözlerde etkili ve kalıcı bir koruma sağlayabilir.
Purpose: In patients with facial paralysis, when the upper eyelid retraction is associated with a lower eyelid ectropion, paralytic lagophthalmos is severe and the risk of exposure keratopathy is high. In this study, surgical results in patients with severe paralytic lagophthalmos who underwent Müller muscle excision associated with lower eyelid elevation using an auricular cartilage graft are reviewed. Material and Methods: Medical records of 16 patients who underwent Müller muscle excision and lower eyelid elevation by auricular cartilage graft due to severe unilateral paralytic lagophthalmos between January 2008 - April 2016, were reviewed. Collected data included patient's age and gender, etiology and duration of lagophthalmos, pre- and post-operative margin-reflex distances, palpebral fissure height and lagophthalmos measurements, anterior segment findings, type of anesthesia, postoperative complications, need of secondary surgical intervention and follow-up time. Patients who underwent other surgeries, those had insufficient data or or a follow-up period shorter than 6 months were excluded. Results: Eight patients, were female and 8 were male (mean age, 49,3 years; range: 32 – 69 years). Before surgery, mean palpebral fissure height and lagophthalmos were 12,5 ± 1,8 mm and 8,4 ± 3,2 mm,. At the last follow up visit after surgery, these values were 7,8 ± 0,8 mm and 2,3 ± 1,5 mm, respectively (p<0,001 and p<0,001). Mean follow-up time was 30 months (range, 9 – 84 months). Discussion: Upper eyelid Müller muscle excision combined with lower eyelid elevation with auricular cartilage graft can achieve an efficient and permanent protection in eyes with severe paralytic lagophthalmos.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10343
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435768.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons