Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10336
Title: Prematüre retinopatisinde güncel tedaviler
Other Titles: Current treatments in retinopathy of prematurity
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Yıldız, Meral
Özmen, Ahmet Tuncer
Keywords: Prematürite retinopatisi
Antianjiyojenik
Tedavi
Retinopathy of prematurity
Antiangiogenic
Treatment
Issue Date: 9-Aug-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldız, M. ve Özmen, A. T. (2010). "Prematüre retinopatisinde güncel tedaviler". Güncel Pediatri, 8(2), 72-77.
Abstract: Son yıllarda yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin yaygınlaşması ve yenidoğan bakımındaki gelişmelere paralel olarak tüm dünyada prematüre retinopati insidansında bir artış izlenmektedir. Bu durum taranması gereken prematür bebek sayısını ve tedavi edilmesi gereken göz sayısını arttırmaktadır. Bu derlemedeki amacımız prematüre retinopati tedavisindeki güncel yenilikleri değerlendirmektir. Tedavi alanında lazer ve kriyoterapiye alternatif veya birlikte uygulanabilen göz içine enjekte edilecek anti-anjiyojenik ilaçların kullanıma girmesi prematürite retinopatisinin tedavisinde yeni ufuklar açabilecektir.
Increased worldwide incidences of retinopathy of prematurity have been noted due to the recent devolepments in newborn care and increased availability of newborn intensive care units. Increased number of Newborn Intensive Care Units leads to survive of increased number of immature babies, therefore, there is an increased number of premature infants to be screened and eyes to be treated. The aim of this review is to evaluate the current improvements and treatment modalities in retinopathy of prematurity. Introduction of anti angiogenetic agents for intraocular injection with or alternative to laser photocoagulation and criotherapy for treatment may broaden our view in the management of retinopathy of prematurity.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905031
http://hdl.handle.net/11452/10336
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_6.PDF77.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons