Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10335
Title: Beyin natriüretik peptid ve pediatride kullanım alanları
Other Titles: Brain natriuretic peptide and applications in pediatrics
Authors: Akcan, A. Barış
Oygür, Nihal
Keywords: BNP
Kardiyak fonksiyon
Natriüretik peptidler
Cardiac function
Natriuretic peptides
Issue Date: 15-Jun-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akcan, A. B. ve Oygür, N. (2010). "Beyin natriüretik peptid ve pediatride kullanım alanları". Güncel Pediatri, 8(2), 67-71.
Abstract: Natriüretik peptid ailesi (NP), sekiz ve daha fazla birbiriyle ilişkili peptidi içermektedir. Bunlar, 126 aminoasitten oluşan atrial natriüretik peptid (ANP) prohormonu, 108 aminoasitten oluşan brain natriüretik peptid (BNP) prohormonu, ve 126 aminoasitten oluşan C tipi natriüretik peptid (CNP) prohormonudur. Natriüretik peptidler son zamanlarda tanımlanmış olmalarına karşın potansiyel klinik öneme sahiptirler. Natriüretik peptidler, kardiyovasküler hastalıkların tanısı, tedaviye yanıtın ve prognozun değerlendirilmesinde yeni aday markerlardır.
Family of natriuretic peptides (NP), consists of eight or more peptides associated with each other. These are, atrial natriuretic peptide (ANP) prohormone consisting of 126 amino acids; brain natriuretic peptide (BNP) prohormone consisting of 108 amino acids; C-type natriuretic peptide (CNP) prohormone consisting of 126 amino acids. Although recently identified, natriuretic peptides have potential clinical significance. Natriüretic peptide family seems to be a “novel candidate marker” for the assessment of diagnosis, therapeutic response and prognosis in cardiovascular disease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905025
http://hdl.handle.net/11452/10335
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_5.PDF74.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons