Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10328
Title: Büyüme hormonu eksikliği
Other Titles: Growth hormone deficiency
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Tarım, Ömer
Sağlam, Halil
Keywords: Büyüme geriliği
Büyüme hormonu
Growth retardation
Growth hormone
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tarım, Ö. ve Sağlam, H. (2010). "Büyüme hormonu eksikliği". Güncel Pediatri, 8(1), 36-38.
Abstract: Büyüme hormonu eksikliği (BHE) tedavi edilebilir büyüme gerilikleri içinde en yüz güldürücü olandır. Kalıtsal ve edinsel nedenlere bağlı olabilir. İzole ve birçok hormon eksikliği ile birlikte görülebilir. Tanı kriterleri ve bu nedenle tedavi endikasyonları hala tartışılmaktadır.
Growth hormone deficiency is the most promising entity in terms of response to therapy among the treatable causes of growth retardation. It may be due to genetic or acquired causes. It may be isolated or a part of multiple hormone deficiencies. Diagnostic criteria and therefore treatment indications are still disputed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905086
http://hdl.handle.net/11452/10328
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_6.PDF67.76 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons