Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10327
Title: Çocuk istismarı ve ihmalinin saptanmasında nükleer tıp yöntemlerinin kullanımı
Other Titles: Implementation of nuclear medicine methods for assessment of child abuse and neglect
Authors: Kaya, Eser
Keywords: Çocuk istismarı
Çocuk ihmali
Nükleer tıp
Child abuse
Child neglect
Nuclear medicine
Issue Date: 16-Dec-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaya, E. (2010). "Çocuk istismarı ve ihmalinin saptanmasında nükleer tıp yöntemlerinin kullanımı". Güncel Pediatri, 8(1), 30-35.
Abstract: Çocuk istismarı ve ihmali, çocuğun bakımı ve korunmasından sorumlu kişilerin istismar veya ihmal etmesi sonucunda, çocuğun sağlığının, fiziksel ve psiko-sosyal gelişiminin olumsuz etkilenmesidir. Çocuk istismarı ve ihmali; tıbbi, ahlaki ve hukuki yönleri olan ciddi toplumsal bir sorundur. Çocuk istismarı ve ihmalinin araştırılması ve varlığı halinde belgelenmesi için görüntüleme yöntemleri önemli rol oynamaktadır. Öncelikli görüntüleme teknikleri radyolojik yöntemlerdir. Kemik yapının değerlendirilmesinde tüm iskelet sistemi grafileri çekilmektedir. Kafa ve iç organ hasarlarının tespiti için bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve ultrasonografi (US) uygulanmaktadır. Teknolojide hızlı gelişmelerden dolayı nükleer tıp tanı yöntemleri de istismar ve ihmalin tanısında kullanılmaya başlanmıştır. İstismar ve ihmalin saptanması, doğru tanı ve tedavinin yanında etik, ahlaki ve hukuki yükümlülükler taşımaktadır. Nükleer tıp yöntemlerinin çocuk istismar ve ihmalinde kullanılmasının adli olaylarda nesnel kanıtların ortaya konularak, davaların çözülmesi ve adil yargılamanın gerçekleşmesine önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca konuyla ilgili uzmanlara objektif sonuçlar vermesi açısından yararlı olacağını ümit ediyorum.
Child abuse and neglect are detrimental to a child’s health, physical and psychosocial development and result from inappropriate behavior or inattention on the part of those responsible for the child’s care and protection. Child abuse/neglect is a serious public problem encompassing medical, ethical and legal aspects. Imaging methods play an important role in investigating and documenting child abuse and neglect. Radiological imaging methods have particular priority. X-rays of the whole skeletal system are obtained for evaluation of the bone structure. Computerized tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), and ultrasonography (US) are used for the detection of cranial and internal organ damage. Due to the rapid developments in technology, diagnostic methods using nuclear medicine have also been initiated for use in identifying abuse and neglect. Detection of abuse and neglect carries ethical, judicial and moral liabilities as well as a responsibility for accurate diagnosis and treatment. Implementation of diagnostic methods of nuclear medicine in determining child abuse and neglect might contribute significantly in resolving court cases by providing objective evidence in medicolegal cases for realization of fair trials and in facilitating substantial conclusions. It is hoped that nuclear medicine methods will be helpful in terms of providing objective evidence for the experts.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905080
http://hdl.handle.net/11452/10327
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_5.PDF79.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons