Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10320
Title: Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit, servikal adenit sendromu (PFAPA sendromu)
Other Titles: Periodic fever accompanied by aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis syndrome (PFAPA syndrome)
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk İmmünoloji Bilim Dalı.
Zengin, Aysel
Kılıç, Sara Şebnem
Keywords: PFAPA sendromu
Aftöz stomatit
Farenjit
Lenfadenit
PFAPA syndrome
Aphthous stomatitis
Pharyngitis
Lymphadenitis
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zengin, A. ve Kılıç, S. Ş. (2009). "Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit, servikal adenit sendromu (PFAPA sendromu)". Güncel Pediatri, 7(3), 147-150.
Abstract: PFAPA sendromu etyolojisi bilinmeyen, ani başlayan yüksek ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal lenfadenopati atakları ile seyreden ve tekrarlayıcı özellik gösteren bir hastalıktır. Genellikle beş yaşından küçüklerde ve erkeklerde daha sık görülen bu sendrom selim seyirlidir. Uzun dönemde sekel gelişmez. Klinik tablo oldukça iyi tanımlanmasına karşın hastalığa özgü laboratuvar bulgularının olmaması tanıyı güçleştirmektedir. Tedavide steroid ve bazı vakalarda tonsillektomi uygulanmaktadır.
PFAPA syndrome is a chronic disease of unknown etiology characterized by sudden onset of high fever, aphthous stomatitis, pharyngitis and cervical lymphadenopathy. This syndrome, which usually observes under 5 years of age and common in boys, has a benign course and with no long-term sequelae. Although clinical findings are clear enough, as there is no specific test for these diseases, it is sometimes hard to diagnose. Treatment options; steroid therapy and sometimes tonsillectomy.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905142
http://hdl.handle.net/11452/10320
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_3_8.PDF70.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons