Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10319
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorApak, Selçuk-
dc.date.accessioned2020-04-06T06:02:31Z-
dc.date.available2020-04-06T06:02:31Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationApak, S. (2009). " "Korpus kallozum" beynin merkezindeki gizemli bölge". Güncel Pediatri, 7(3), 142-146.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905139-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10319-
dc.description.abstractAsırlardır tanınmasına karşın görevleri hala tam açıklanamayan korpus kallozum, beynin hemen tam ortasında bulunur. Anatomik yapısı beynin diğer bölgelerinden oldukça farklı olup intra-uterin dönemde ve doğum sonrasında değişik etkenlerden kolayca zarar görebilir. Sayısız sendromlarda ek bulgu olarak görülebilir veya tek başına anatomik olarak disgeneziden ageneziye kadar değişikliklerle somatik, psikiyatrik, genetik hastalıklarda karşımıza çıkar. Son yıllarda ultrasonik ve MRI yöntemleri ile oldukça iyi araştırılmaya başlanmıştır. Bu derlemede korpus kallozumun tarih boyunca filozofik irdelenmesi, anatomik topografisi, morfolojisi, filogenezi ve ontogenezi incelendi ve pediatrik bozukluklardaki önemi araştırıldı.tr_TR
dc.description.abstractCorpus Callosum (CC) is located in the middle part of the brain. Although it’s presence known since centuries, some functions still could not be well understood. Structure of CC is somewhat different from other parts of brain and easily be affected from several factors during pre and post natal period. Agenesis or dysgenesis of corpus callosum can be a part of several genetic syndromes or by itself is associated with some somatic and psychiatric diseases. Recently US and MRI greatly help to discover the disorders of CC. In this paper, the importance of CC in pediatric disorders and the philosophique, anatomic, morphologic, filogenetic and ontogenetic features during historical periods will be reviewed.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKorpus kallozumtr_TR
dc.subjectAgenezitr_TR
dc.subjectOntogeneztr_TR
dc.subjectNöropsikiyatritr_TR
dc.subjectCorpus callosumen_US
dc.subjectAgenesisen_US
dc.subjectOntogeneticen_US
dc.subjectNeuropsychiatryen_US
dc.title'Korpus kallozum' beynin merkezindeki gizemli bölgetr_TR
dc.title.alternative'Corpus Callosum' mystic region of the brainen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage142tr_TR
dc.identifier.endpage146tr_TR
dc.identifier.volume7tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_3_7.PDF74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons