Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10318
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-04-06T05:53:04Z-
dc.date.available2020-04-06T05:53:04Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationTürkkan, A. (2009). "Çocukluk çağı lösemileri ve elektromanyetik alan". Güncel Pediatri, 7(3), 137-141.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905136-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10318-
dc.description.abstractBu derlemede, konutlarda yüksek gerilim hattı (YGH) kaynaklı, çok düşük frekanslı elektromanyetik alana maruziyet ile çocukluk çağı lösemileri arasındaki ilişki irdelenmiştir. Elektromanyetik alan (EMA) biyolojik etkilere yol açmaktadır. Tüm toplum değişik seviyelerde EMA’lara maruz kalmakla birlikte çocuklar daha duyarlıdır. Kentsel alanın önemli EMA kaynaklarından başlıcası YGH’larıdır. YGH kaynaklı EMA-lösemi ilişkisi, doz-yanıt ve uzaklık açısından çok sayıdaki çalışmada incelenmiştir. EMA ile genel sağlık sonuçlarına yönelik farklı görüşler dikkat çekmektedir. Ancak EMA ile çocukluk çağılösemileri ilişkisi diğer sağlık sonuçlarından ayrıtutulmalıdır. Sınır bir de- ğer belirlenmemiş olmasına karşın yaygın kanı, 0,4 μT ve üzerindeki maruziyetlerde 15 yaş ve altında lösemi riskinin 2 kat arttığıdır.tr_TR
dc.description.abstractIn this review, the relationship between very low frequency electromagnetic fields, originating from high voltage powerlines, and childhood leukemia was evaluated. Electromagnetic fields have biological effects. Whole populations are effected by different levels of electromagnetic fields but children are more sensible. In urban areas high voltage powerlines are the main sources of electromagnetic fields. The relation of electromagnetic fields due to high voltage powerlines and leukemia with consideration of dose-response and distance is investigated in several studies. There are different opinions on the effects of electromagnetic fields on general health. The relation between electromagnetic fields and childhood leukemia must be considered separately. Although there is no limit value, it is generally accepted that exposure to 0.4 μT and over doubles the risk of leukemia in children 15 years and younger.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectElektromanyetik alantr_TR
dc.subjectLösemitr_TR
dc.subjectElectromagnetic fieldsen_US
dc.subjectEukemiaen_US
dc.titleÇocukluk çağı lösemileri ve elektromanyetik alantr_TR
dc.title.alternativeChildhood leukemia and electromagnetic fielden_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage137tr_TR
dc.identifier.endpage141tr_TR
dc.identifier.volume7tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
dc.contributor.buuauthorTürkkan, Alpaslan-
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_3_6.PDF71.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons