Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10313
Title: Bursa civarında yaşayan Podarcis siculus hieroglyphicus, berthold 1842 (Reptilia, Lacertidae)'un beslenme biyolojisi üzerine araştırmalar
Other Titles: Researches on the feeding biology of Podarcis siculus hieroglyphicus, berthold 1842 (Reptilia, lacertidae) populations distributed in the vicinity of bursa
Authors: Altunel, F. Naci
Arslan, Reyhane
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Podarcis siculus hieroglyphicus
Beslenme biyolojisi
Feeding biology
Issue Date: 5-Jul-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, R. (2011). Bursa civarında yaşayan Podarcis siculus hieroglyphicus, berthold 1842 (Reptilia, Lacertidae)'un beslenme biyolojisi üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Bursa, Nilüfer bölgesi Podarcis siculus hieroglyphicus (Berthold 1842) popülasyonunun (19 ♂♂ , 6 ♀♀) beslenme biyolojisi araştırılmıştır. Ayrıca bu örneklerin yaşadıkları alanın fauna ve florası hakkında da bilgi edinilmiştir. Örneklerin sindirim kanallarından çıkan besinlerin taksonomik grupları belirlenerek sayısal analizleri yapılmıştır. Sayılabilen av parçalarının %81'inin Insecta, %10'unun Crustacea Malacostraca (Oniscus sp.), %8'inin Arachnida, %1'inin Gastropoda grubuna ait oldukları tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere Podarcis siculus hieroglyphicus'un yüksek bir oranda böceklerle beslenmektedir. Bu böcek grupları avlanma yüzdelerine göre sırasıyla; Coleoptera, Hymenoptera, Malacostraca Oniscus sp., Arachnida, Formica sp., Heteroptera, Hemiptera, Orthoptera, Blattidae, Carabus, Collembola, Lepidoptera, Myrmeleontidae ve Gastropoda şeklindedir. Çalışmada incelenen Podarcis siculus hieroglyphicus örneklerinin mide içeriğinde kısmen bitkisel besinlere de rastlanmıştır. Ancak genel değerlendirmede bu türün böcek ağırlıklı bir şekilde beslendiği belirlenmiştir.Besin grupları dikkate alındığında Podarcis siculus hieroglyphicus'un zararlı böcek gruplarını da tüketerek biyolojik mücadeleye katkı sağladığı söylenebilir.
In this research, feeding biology of Podarcis siculus hieroglyphicus (Berthold 1842) on 25 collected specimens (19 ♂♂, 6 ♀♀) from Bursa has been studied. Numerical analyses of parts of prey taken from digestive system of Podarcis siculus hieroglyphicus have been done. Moreover by observing them, we have obtained information about flora and fauna of their life area. Percentages of countable parts of preys are follow; 81% Insecta, 10% Malacostraca (oniscus sp.), 8% Arachnida, 1% Gastropoda. According to results Podarcis siculus hieroglyphicus shows insectivorous feeding. Groups on the base of numerical abundance are as follow: Coleoptera, Hymenoptera, Oniscus sp., Arachnida, Formica sp., Heteroptera, Hemiptera, Orthoptera, Blattidae, Carabus, Collembola, Lepidoptera, Myrmeleontidae, and Gastropoda. The study examined the stomach contents of Podarcis siculus hieroglyphicus samples were also observed in part of plant materials, but the overall assessment of this species were fed mainly insects.When we consider the above groups we can say, at least in part, that Podarcis siculus hieroglyphicus consumes some hazardous insect groups.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10313
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286967.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons