Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10299
Title: Preeklamptik anne bebeklerinde ortalama trombosit hacimleri
Other Titles: Mean platelet volumes in babies of preeclamptic mothers
Authors: Akcan, A. Barış
Oygucu, Seyhan Erişir
Özel, Deniz
Oygür, Nihal
Keywords: Preeklampsi
Ortalama trombosit hacmi
Trombosit sayısı
Preeclampsia
Mean platelet volume
Platelet count
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akcan, A. B. vd. (2009). "Preeklamptik anne bebeklerinde ortalama trombosit hacimleri". Güncel Pediatri, 7(2), 53-56.
Abstract: Amaç: Bu çalışmada, preeklamptik anne bebekleri ile normal gebelikten olan bebeklerin ortalama trombosit hacimlerini (MPV) karşılaştırmak ve preeklamptik anne bebeklerinde ortaya çıkan trombositopeninin MPV ile ilişkisini araştırmak amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya gebelik yaşları benzer olan 63 yenidoğan alınmıştır. Bunlar trombositopeni gelişen 21 preeklamptik anne bebeği (Grup A), trombositopeni gelişmeyen 21 preeklamptik anne bebeği (Grup B) ve trombositopeni gelişmeyen 21 normal anne bebeği (Grup C) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Hastaların yaşamın ilk 72 saati içerisinde bakılan hematolojik verileri tıbbi kayıtlarından elde edilmiştir. Olgular, doğum ağırlıkları, trombosit sayıları, MPV’leri açısından, karşılaştırıldılar. Bulgular: Her üç grubun da gestasyon yaşları benzerdi ve doğum ağırlıkları arasındaki fark anlamlı değildi. Grup A’nın trombosit sayısı anlamlı olarak düşüktü (p<0,001). Gruplar arasında trombosit sayısı düştükçe MPV nin arttığı ve Grup A bebeklerdeki MPV değerinin en yüksek olduğu gözlense de MPV ve trombosit sayıları arasında anlamlı korelasyon ve MPV değerleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p=0,052). Sonuç: Trombosit hacmindeki artış trombosit yıkımının, azalma ise yapım yetersizliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Çalışmamızın sonuçlarına göre preeklamptik anne bebeklerinde saptanan trombositopeninin etyolojisinin trombosit hacmine bakarak açıklanamayacağını göstermektedir.
Aim: The aim of this study was to compare the mean platelet volumes (MPV) in babies of preeclamptic and normal pregnant women and to investigate the correlation between thrombocytopenia and MPV in the babies of preeclamptic mothers. Materials and Method: A total of 63 newborns with similar gestational age were included in this retrospective study. They were divided into three groups as 21 babies of preeclamptic mothers with thrombocytopenia (Group A), 21 without thrombocytopenia (Group B) and 21 babies of normal pregnant women without thrombocytopenia (Group C). Hematologic data of the patients, obtained in the first 72 hours of their life, were achieved from their medical records. Groups were compared according to their birth weights, platelet counts and mean platelet volumes (MPV). Results: Gestastional age and birth weights of all groups were similar. The platelet count of group A was significantly lower (p<0.001). MPV seemed to increase as platelet counts decreased when the groups were compared. However no significant correlation was found between MPV and platelet counts and no significant difference between MPVs (p=0.052). Conclusion: Increase in MPV is accepted as a sign of platelet destruction and decrease as a sign of platelet production insufficiency. Our results showed that the etiology of thrombocytopenia in babies of preeclamptic mothers can not be explained with the help of MPV.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905161
http://hdl.handle.net/11452/10299
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_2_2.PDF74.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons