Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10279
Title: Hipotiroidi ve kas psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne sendromu
Other Titles: Hypothyroidism and muscle pseudohypertrophy: Kocher-Debre Semelaigne syndrome
Authors: Şen, Tolga Altuğ
Köken, Reşit
Demir, Tevfik
Güraksın, Özlem
Uçar, Hafza
Gün, Gülay
Alpay, Faruk
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı.
Melek, Hamide
Keywords: Hipotiroidi
Çocuk
Miyopati
Psödohipertrof
Hypothyroidism
Child
Myopathy
Pseudohypertrophy
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, T. A. vd. (2009). "Hipotiroidi ve kas psödohipertrofisi: Kocher-Debre Semelaigne sendromu". Güncel Pediatri, 7(1), 37-40.
Abstract: Uzun süre tedavi edilmeyen hipotiroidi nedeniyle gelişen miyopatili olgularda proksimal kas güçsüzlüğü, egzersizle ortaya çıkan kas ağrıları, kas ödemine bağlı psödohipertrofi, derin tendon reşekslerinde azalma, kaslarda sertleşme vardır. Hipotiroidiye bağlı kaslarda görülen psödohipertrofi oldukça nadir görülen bir klinik tablodur ve Kocher-Debre-Semelaigne sendromu olarak bilinir. Burada boy kısalığının tetkiki için başvuran, 13 yaş 4 aylık kız olguda tespit edilen tiroid aplazisine bağlı hipotiroidi nedeniyle oluşan psödohipertrofiyi vurgulayarak, tedavi edilmeyen hipotirodinin miyopati yapıcı etkisine dikkat çekilmek istendi.
Long standing hypothyroidism without therapy leads to myopathy which is associated with proximal muscle weakness, fatigue, exertional pain, pseudohypertrophy due to myoedema, diminished deep tendon reflexes, and stiffness in muscles. Kocher-Debre-Semelaigne syndrome is a specific, rare form of hypothyroid myopathy, which causes hypertrophy of muscles. In this article, we emphasized hypothyroid myopathy by reporting a-13 4/12-year old girl with short stature who was diagnosed with hypothyroidism due to thyroid aplasia that caused pseudohypertrophy of muscles.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/905233
http://hdl.handle.net/11452/10279
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2009 Cilt 7 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_1_7.PDF1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons